http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl/

W dniu 17 stycznia 2019 roku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odwiedziła grupa Muzealników, nauczycieli,uczniów i sympatyków poezji Stanisława Przybyszewskiego z Wągrowca. W tym mieście poeta uczył się w gimnazjum. Grupa na Kujawach podążała śladami poety zagłębiając się w jego biografię i poezję. Dziękujemy za odwiedziny!

---

hosting

Konkurs plastyczny – „Wymarzone Muzeum”

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i integracyjnych oraz specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzieci z klas I-VI mają możliwość przedstawienia swoich nowatorskich, skrytych, a nawet tych najbardziej odważnych pomysłów. Ich wariacje na temat eksponatów muzealnych oraz przestrzeni wypełnionej kulturą i sztuką, jakiej dotychczas nie spotkali, bądź chcieliby zobaczyć w muzeum mogą przedstawić w formie prac plastycznych.

Konkurs stanowi próbę przyjrzenia się z dziecięcej perspektywy czytelności przekazu, a także formie wystawienniczej, jednak przede wszystkim ma na celu wsłuchanie się w potrzeby kulturalne najmłodszych. Dzieci dzięki takim inicjatywom mogą rozbudzić w sobie potrzebę obcowania ze sztuką i historią, pielęgnowania kontaktu z nią. Co więcej jest to okazja do oswajania uczniów ze znaczeniem słowa i miejsca jakim jest muzeum.

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne dzieci wykonane w dowolnej technice,

w formacie nie przekraczającym 100x70 cm lub prace przestrzenne nie przekraczające 50x50x50 cm, wykonane samodzielnie jedynie pod opieką opiekuna. Mile widziane będą opisy prac nie przekraczające 100 słów. W przypadku, gdy dziecko nie pisze samodzielnie, opis może wykonać opiekun.

Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI. Jury wyłoni zwycięzców w obu grupach i przyzna im nagrody za zdobycie I,II i III miejsca. Przewidziano również trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz dyplomy okolicznościowe. Nagroda za zdobycie I miejsca uprawnia (jednorazowo) do wizyty w Muzeum i uczestnictwa w wybranych zajęciach muzealnych z 50% rabatem dla wszystkich uczniów z klasy zwycięzcy.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, a każda z nich powinna zawierać numer, tytuł, imię i nazwisko autora (ucznia) oraz opiekuna (nauczyciela) wpisane na odwrocie. Do prac należy dołączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Termin nadsyłania prac to 8.02.2019 r. drogą pocztową na adres Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz.

Termin otwarcia wystawy i wręczenie nagród zwycięzcom to 01.03.2019 roku, godz. 13.00.

---

Warsztaty plastyczno- manualne dla dzieci ferii organizowanych przez II Pułk Łączności w Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Zajęcia prowadzili pracownicy muzeum. W tym roku dominował temat podróżniczy.

hostinghostinghostinghostinghosting

---

(Lista zapisów zamknięta, ze względu na dużą ilość uczestników. Zapraszamy na warsztaty letnie)

W dniach 21 -25 stycznia 2019r. w Muzeum im. Jana Kasprowicza odbędą się warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Hasłem przewodnim warsztatów jest: W 5 dni dookoła Świata z Muzeum

Tematy zajęć:

21.01 Poniedziałek: ,,Od Sagres do Porto, podróż przez Portugalię''

22.01 Wtorek: ,,Podróż do kraju kwitnącej wiśni''

23.01 Środa: ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie – Odkrywamy Polskę''

24.01 Czwartek: ,,Odwiedzamy słoneczną Grecję''

25.01 Piątek: ,,Witajcie w Naszej wiosce! Poznajemy kulturę Indian Ameryki Północnej''

*Koszt zajęć to 10 zł za dzień * warsztaty trwają od godziny 10.00 do 13.00*

liczba miejsc ograniczona

Zapisy pod numerem: 523575873

Zapraszamy!

====

31 grudnia 2018 roku był ostatnim dniem pracy zawodowej Janiny Sikorskiej - wieloletniej dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Z końcem tego roku Pani Janina zakończyła swą zawodową przygodę z literaturą i przeszła na emeryturę.

W gmachu muzeum odbyła się dzisiaj uroczystość pożegnania tej zasłużonej dla powiatu i miasta osoby. Za lata pracy na rzecz utrwalania historii Inowrocławia i pamięci o Janie Kasprowiczu i Stanisławie Przybyszewskim, podziękowali Janinie Sikorskiej przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, instytucji, szkół, przyjaciele i pracownicy muzeum.

Pożegnanie poprzedziło odsłonięcie obrazu "Trójportet Ojców Niepodległości" będące akcentem na stulecie odzyskania niepodległości. Obraz namalował warszawski artysta Marian Adamczyk. W dniu 31 grudnia pani Janina Sikorska obchodzi urodziny. Zebrani odśpiewali tradycyjne "100 lat" i degustowali okolicznościowy tort.

hostinghostinghostinghostinghosting

hostinghosting

-----

Dyrekcja i pracownicy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, życzą wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

hosting

---

158 rocznica urodzin Jana Kasprowicza.

W dniu 12 XII 2018 roku, pod pomnikiem Jana Kasprowicza przy skwerze Jana Pawła II zgromadziły się delegacje, które złożyły kwiaty u stóp wieszcza. Jednym z przedstawicielstw była dyrekcja i pracownicy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

hostinghostinghostinghostinghosting

----

Dzień 28 listopada 2018 roku był ostatnim dniem pracy zawodowej Danuty Chadrysiak, starszej adiunkt w dziale sztuki, Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Pani Danuta przez wiele lat prowadziła także bibliotekę oraz była organizatorką wielu wystaw związanych ze sztuką współczesną jak i dawniejszą. Współpracownicy obdarowali opisywaną osobę okolicznościowymi prezentami i życzyli pomyślności.

----

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (kliknij na poniższe zdjęcia)

hostinghostinghostinghostinghosting

----

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

ul. Solankowa 33

zaprasza

w dniach 7-23 grudnia 2018

na

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

 

Na kiermaszu będzie można kupić oryginalne ozdoby i drobne upominki: stroiki,kartki świąteczne,serwety, świeczniki, bombki, mikołaje, bałwanki, śnieżynki i gwiazdki na choinkę,wyroby z piernika oraz wiele innych oryginalnych ozdób świątecznych.

Godziny otwarcia kiermaszu:

sobota-niedziela 10:00 - 16:00

poniedziałek 10:00 - 15:00

wtorek- piątek 10:00 - 17:00

hostinghostinghostinghostinghosting

---

Plakat wystawy "Dla Niepodległej"

hosting

W dniu 9 listopada 2018 roku o godzinie 13:30 w Muzeum im. Jana Kasprowicza otwarto wystawę Dla Niepodległej. Ekspozycję przygotowano w oparciu o zbiory własne Muzeum oraz inowrocławskiego oddziału Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Na wystawie zobaczyć można pamiątki i archiwalia związane z wielkim jubileuszem. Obok zabytkowych sztandarów, odznaczeń, dokumentów tło ekspozycji stanowią druki patriotyczne z lat 20 i 30 XX w. Szczególnymi obiektami są tablica z przedwojennego inowrocławskiego lotniska, upamiętniająca marszałka Józefa Piłsudskiego, której towarzyszą grafiki Leopolda Gottlieba z teki „Legiony Polskie”. Na wyjątkową uwagę zasługuje drewniana płaskorzeźba z wystroju kamienicy „Złoty Róg”, przedstawiająca alegoryczną wizję odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Muzeum zaprasza wszystkich chcących zobaczyć pamiątki z dawnych lat. Wystawa czynna będzie do połowy grudnia 2018 r.

hostinghostinghostinghosting

hostinghosting


---

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu

oraz

dr Lidia Wakuluk

Kierownik Archiwum Państwowego

w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu

mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

DLA NIEPODLEGŁEJ

z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

9 listopada 2018, o godzinie 13.30

Gmach Muzeum przy ul. Solankowej 33

---

hostinghostinghostinghosting

W dniu 16 października 2018 roku o godzinie 12.00 w kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Inowrocławiu – Szymborzu odbyła się msza św. za duszę poety Jana Kasprowicza. Organizatorem uroczystości było Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, parafia pw. świętego Antoniego Padewskiego w Inowrocławiu – Szymborzu i Szkoła Podstawowa nr 10 w Inowrocławiu. Mszę świętą koncelebrował ks. infułat Jan Kasprowicz z Gniezna wraz z ks. proboszczem Romanem Szulgą i ks. Pawłem Świerczem, wnukiem siostrzenicy p. Barbary Świercz siostrzenicy Jana Kasprowicza od której w 1976 r. odkupiono Dom Roliradów, przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Inowrocławiu-Szymborzu, w którym siostra Anna w 1927 roku otwarła tzw "Izbę Kasprowiczowską" poświęconą poecie.

Pod koniec mszy świętej Janina Sikorska Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu opowiedziała zebranym kilka istotnych faktów z życia poety w kontekście 100 lecia odzyskania niepodległości oraz uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 10 odczytali wybrane wiersze poety odczytali wiersz Jana Kasprowicza "Rzadko na moich wargach" z tomu "Księga ubogich" (Lwów 1916 r.) Na koniec wszyscy uczestnicy mszy pozowali do wspólnego zdjęcia na schodach kościoła. Dwie klasy szkolne odwiedziły też dom rodziny Jana Kasprowicza przy ulicy Wielkopolskiej 11. Na na mszę świętą przybyło wielu szanownych gości, m.in Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Jacek Tarczewski; I Zastępca Prezydenta Inowrocławia, Wojciech Piniewski; Prezes Zarządu Wodociągi, Stanisław Kowalewski; Prezes MPK sp. zo.o. w Inowrocławiu, Mariusz Kuszel i Honorowy Obywatel Miasta, Edmund Mikołajczak.

----

Muzeum im. Jana Kasprowicza wspólnie z Szkołą Podstawową nr 10 w Inowrocławiu i Parafią św. Antoniego Padewskiego w Inowrocławiu-Szymborzu zaprasza mieszkańców Inowrocławia i Szymborza oraz okolic na mszę świętą za duszę poety Jana Kasprowicza. Nabożeństwo poprowadzi ks. kanonik Jan Kasprowicz, proboszcz Bazyliki Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie. Msza święta odbędzie się 16.10.2018 roku o godzinie 12.00 w kościele św. Antoniego Padewskiego w Inowrocławiu-Szymborzu. Zapraszamy!

---

Po raz 30 zorganizowano Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń, od 26 lat w Kruszwicy i Kobylnikach. Spotkania zaczynają się w czwartki a kończą w niedziele. W tym roku literaci odwiedzili Inowrocław a konkretnie po raz kolejny Muzeum im. Jana Kasprowicza. Tu w sali Stanisława Przybyszewskiego wykład "Z wizytą u poetów" poprowadziła dyrektor Muzeum p. Janina Sikorska. W przerwach w wykładzie grał i śpiewał p. Marek Folta – inowrocławski muzyk, współtwórca zespołu "Labirynty". Muzykę do wierszy skomponował sam artysta, ale także jego przyjaciele/ Na koniec były kwiaty i muzyka na skrzypcach dla gospodarzy obiektu, czyli Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

hostinghostinghostinghostinghosting

---

„Niepodległa dla wszystkich” to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Z tej okazji Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wspólnie z partnerami przygotowało „Inowrocławski spacer w czasie: od konfederatów barskich do powstańców wielkopolskich”. O godzinie 10 przed Bazyliką pw. Imienia NMP spotkała się grupa zainteresowanych. Spacer rozpoczęto od mogiły konfederatów barskich z 1769 r., pierwszych powstańców w dziejach Polski. Niezwykłe dzieje inowrocławskiej bazyliki sprawiły, że tuż po sąsiedzku w styczniu 1919 r. pochowano poległych w walkach o Inowrocław powstańców wielkopolskich, wyzwolicieli miasta. Uczestnikom spaceru historię zwycięskiego powstania wielkopolskiego zilustrowała wystawa w gmachu Szkoły im. św. Wojciecha. Przy okazji szkoła pochwaliła się przepiękną aulą, zdobną w wyjątkowej urody 100-letnie witraże. Przechodząc obok odbudowanego pomnika św. Wojciecha, grupa udała się do kościoła pw. Zwiastowania NMP, budowli manifestującej polskość Inowrocławia w początkach XX w. Niespodzianką dla wszystkich była możliwość obejrzenia panoramy „miasta na soli” z wieży kościoła. Spacer zakończono na pl. Kasprowicza, w miejscu gdzie do 6 stycznia 1919 r. stał pomnik cesarza Wilhelma, zburzony przez rozentuzjazmowany wywalczoną wolnością tłum. Cokół po cesarzu w okresie międzywojennym zajął pomnik Jana Kasprowicza, zniszczony w czasie II wojny światowej. Ślady monumentów widoczne są jednak do dzisiaj.

Muzeum im. Jana Kasprowicza dziękuje uczestnikom wycieczki oraz współorganizatorom podróży: Parafii pw. Imienia NMP, Parafii pw.Zwiastowania NMP, Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Wojciecha w Inowrocławiu.

Tekst Marcin Woźniak

Fotografie Jerzy Ekert

hostinghostinghostinghostinghosting

---

W dniu 7 IX 2018 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza otwarto wystawę malarską "Podniebne klimaty" - Bernadetty Lewandowskiej. Motywem głównym jej twórczości są anioły, które stały się jej duchowymi opiekunami i pomagają w zmaganiu się z chorobą są wsparciem w ciężkich dniach.

Wernisaż otworzyła dyrektor Muzeum Jana Kasprowicza p. Janina Sikorska, a słowa napisane przez Bernadettę Lewandowską przeczytały jej uczennice.

Oprócz aniołów na wystawie można obejrzeć obrazy abstrakcyjne o tematyce przyrodniczej i miejskiej. Przyroda jest wielką inspiracją dla prac pani Bernadetty.

W wernisażu brali udział krewni, przyjaciele, znajomi, wychowankowie Bernadety Lewandowskiej, m.in. wiceprzewodniczący sejmiku województwa kujawsko - pomorskiego Adam Banaszak, który jest bliskim znajomym pani Lewandowskiej.

hostinghostinghostinghostinghosting

----

Podziękowanie dla p. Janiny Sikorskiej od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy za pomoc w tworzeniu Ogólnopolskich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy - Kobylniki.

hosting

---

Muzeum im. Jana Kasprowicza we współpracy z Parafią pw. Imienia NMP, Parafią pw. Zwiastowania NMP, Szkołą Podstawową nr 1 im. św. Wojciecha

ZAPRASZA

na spacer a właściwie próba podróży w czasie, która przypomni uczestnikom najważniejsze postacie, wydarzenia i miejsca wpisane w inowrocławską drogę do Niepodległości. Wędrówkę rozpoczniemy przy kurhanie usypanym nad grobem konfederatów barskich z 1769 r. i sąsiadującym z nim pomnikiem ku czci powstańców wielkopolskich z 1918/1919 r. W pobliskiej Szkole Podstawowej im. św. Wojciecha zwiedzimy Izbę Tradycji Powstania Wielkopolskiego. Na trasie spaceru znajdą się również pomnik św. Wojciecha i kościół pw. Zwiastowania NMP obiekty o historii sięgającej czasów zaboru pruskiego, manifestujące w tamtych trudnych czasach polskość Inowrocławia.

Dalej szlakiem walk powstańczych ze stycznia 1919 r. udamy się w kierunku koszar niemieckiego 140 pułku piechoty.

Termin 15.09.2018 godzina 10-14, zbiórka przy kościele pw. Imienia NMP w Inowrocławiu

 

----

W sobotę 8 września 2018 r. w całej Polsce odbywała się już siódma edycja Narodowego Czytania - akcji popularyzującej czytanie klasyków krajowej literatury.

Patronat nad imprezą przyjęła para prezydencka Agata Kornhauser – Duda i Andrzej Duda.

W tym roku wybraną na to wydarzenie lekturą zostało "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego oraz 44 teksty literatury patriotycznej. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu uczestniczy w imprezie organizowanej przez parę prezydencką od samego początku. Od godziny 11.00 do 13.00 literaturę czytali: Wicestarosta Inowrocławski p. Włodzimierz Figas, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu p. Izabella Drobniecka, p. Jacek Piątkowski, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu p. Janina Sikorska, pracownicy tejże placówki p. Agnieszka Dzikiewicz i p. Sebastian Jarecki oraz kuracjusze i Inowrocławianie.

hostinghostinghostinghostinghosting

---

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd nieco inna niż dotychczas formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury.

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu uczestniczy w akcji od samego początku. W dniu 8 września 2018 roku w godzinach 11.00 – 13.00 będzie czytane "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytanie przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości. Wybrane przez siebie wersety będą czytali na placu muzealnym, osobistości z życia Inowrocławia i regionu, Dyrektor i pracownicy muzeum. Zapraszamy do przyłączenia się do akcji. Osoby które przyjdą z książką lub kartką otrzymają okolicznościowy stempel.

---

10 VIII: Podróż do Australii i Nowej Zelandii;

Zakończenie warsztatów

hosting hosting hosting hosting hosting

9 VIII : Świat Czechosłowackich seriali.

hosting hosting hosting hosting hosting

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu informuje, że od 30 lipca br. W naszej instytucji nie działają telefony stacjonarne. Sieć obsługuje Orange SA. Od paru dni bezskutecznie czekamy na naprawę telefonów.

Dzień VI

Abstrakcyjne fascynacje

hosting hosting hosting hosting hosting

Dzień V

7 VIII : Oko w oko z chimerą - o legendarnych potworach

hosting hosting hosting hosting hosting

Dzień IV

3 VIII : W starym kinie. O początkach kina. Kino nieme.

hosting hosting hosting hosting hosting

Dzień III

2 VIII : Podróż literacka - przygoda z Panem Kleksem

hosting hosting hosting hosting hosting

 

Dzień II

1 VIII : Wesoło gra lokomotywa...Pociągiem przez Polskę;

Rocznica śmierci Jana Kasprowicza

hosting hosting hosting hosting hosting

 

Dzień I

31 VII : Tajemnice obyczajów i tradycji kujawskich

hostinghostinghostinghostinghosting


---

Od jutra 07.07.2018 wystawa soli Solno I, będzie nieczynna z powodu remontu.

---

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza na warsztaty "Wakacje w Muzeum 2018". Zajęcia będą odbywały się w dniach 31 VII - 3 VIII i 7 VIII - 10 VIII 2018 w godzinach 10.00 - 13.00. Cena za dzień pobytu to 10 złotych. Wiek uczestników 6 do 11 lat. Zapisy w siedzibie Muzeum przy ul. Solankowej 33 w Inowrocławiu. Poniżej prezentujemy plan zajęć:

31 VII : Tajemnice obyczajów i tradycji kujawskich

1 VIII : Wesoło gra lokomotywa...Pociągiem przez Polskę

2 VIII : Podróż literacka - przygoda z Panem Kleksem

3 VIII : W starym kinie. O początkach kina. Kino nieme.

7 VIII : Oko w oko z chimerą - o legendarnych potworach

8 VIII : Abstrakcyjne fascynacje

9 VIII : Świat Czechosłowackich seriali.

10 VIII: Podróż do Australii i Nowej Zelandii

----

Informacja dotycząca Domu Rodziny w Szymborzu

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu informuje, że od dnia 10 lipca br. będzie można zwiedzać Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Przygotowana wystawa czasowa dotyczy sztuki ludowej Kujaw

Szymborski O/Muzeum czynny będzie w dniach:

wtorek,środa,czwartek,piątek

godz. 10:00 14:00

po wcześniejszym zgłoszeniu w siedzibie Muzeum przy ul. Solankowej 33 lub telefonicznie pod numerem : 0-52 357 58 73

---

IX IMIENINY JANA KASPROWICZA

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w dniu 23 czerwca 2018 zaprosiło na IX Imieniny Jana Kasprowicza. „Imieniny” rozpoczęły się o godz. 11.45 zbiórką przed muzeum przy ul. Solankowej 33. Stamtąd nastąpiło przejście pod pomnik wieszcza. O godz. 12.30 dyrektor muzeum Janina Sikorska poprowadziła wykład pt. „Jana Kasprowicza droga do niepodległości. Przyczynek do biografii poety”. Przed i w trakcie wykładu uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Marka Folty (piosenki z tekstami Jana Kasprowicza i Anny Achmatowej) oraz Ewy Bohdanowicz (melodie z lat 20. i 30. ub. wieku). Uroczystość imieninową zakończyło o godz. 14.00 towarzyskie spotkanie przy kawie oraz zwiedzanie wystawy czasowej „Portrety Stanisława Przybyszewskiego i członków jego rodziny”. Na uroczystość przybyła rekordowa ilość uczestników- dziękujemy za obecność.

hostinghostinghostinghostinghosting

---

W dniach 31 lipca – 3 sierpnia i 7 sierpnia – 10 sierpnia 2018 roku, w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbędą się warsztaty edukacyjne"Wakacje w Muzeum 2018". Zapisy dzieci w siedzibie Muzeum przy ulicy Solankowej 33 w Inowrocławiu.

( kliknij na poniższy obrazek)

hosting

---

JANINA SIKORSKA

DYREKTOR MUZEUM IM JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na:

IX IMIENINY JANA KASPROWICZA

Uroczystość odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 ( sobota) od godz. 11:45 zbiórką w siedzibie Muzeum (ul. Solankowa 33)

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

12:00 – przejście pod pomnik Jana Kasprowicza, złożenie kwiatów, powrót do Muzeum

12:30 – Wykład Janiny Sikorskiej pt: „Jana Kasprowicza droga do niepodległości. Przyczynek do biografii poety.”

Przed i w trakcie wykładu uczestnicy wysłuchają koncertu w wykonaniu Marka Folty ( piosenki

z tekstami Jana Kasprowicza i Anny Achmatowej) oraz Ewy Bohdanowicz (melodie z lat 20

i 30-stych )

14:00 – Towarzyskie spotkanie przy kawie oraz zwiedzanie wystawy „Portrety Stanisława Przybyszewskiego i członków jego rodziny”.

HONOROWY PATRONAT PRZYJĄŁ

TADEUSZ MAJEWSKI

STAROSTA INOWROCŁAWSKI

----

Ogólnopolska akcja Noc Muzeów miała 19 maja 2018 r. kilka odsłon w na terenie Powiatu Inowrocławskiego nie tylko w Inowrocławiu, ale w Tucznie i w Pakości. Od godz. 15 zapraszało Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Dyrektor muzeum p. Janina Sikorska przygotowała wykład "Stanisława Przybyszewskiego droga do niepodległości i wystawę autolitografii Czesława Stefana Sonnevenda "Ver Sacrum- Teka Armii Wielkopolskiej w dniu jej narodzin". O godzinie 16.00 odbył się wernisaż "Portrety Stanisława Przybyszewskiego i członków Jego rodziny" , którego kuratorem była p. Danuta Chadrysiak. W pomieszczeniach na niskim parterze zorganizowano aż trzy wystawy: "Drobiazgi z czasów Stanisława Przybyszewskiego" której kuratorem był p. Sebastian Jarecki ; prezentację i wystawę na którą zapraszał p. Marcin Woźniak"Skraby z obwodnicy część II (Markowice)" i prezentację warsztatu szewskiego mistrzów Stanisława i Włodzimierza Krzyżowskich, kuratorem tej wystawy była p. Katarzyna Kasiborska. W godzinach 15.00 – 23. 00 goście muzeum mogli zwiedzać wszystkie wystawy w budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

20180519_160638.jpg IMG_0245.JPG IMG_0246.JPG IMG_0248.JPG Resized_20180519_203108001_1202.jpeg Resized_20180519_203311001_5780.jpeg

---

Noc w Muzeum 2018

19 maja 2018

Rozpoczynamy o godzinie 15.00

Program

16.00 -wernisaż wystawy "Portrety Stanisława Przybyszewskiego i członków Jego rodziny".

Kurator wystawy: Danuta Chadrysiak.

17.00- "Stanisława Przybyszewskiego droga do niepodległości"

-wykład: Janina Sikorska

- wernisaż wystawy:Autolitografia Czesława Stefana Sonnevenda "Ver Sacrum - Teka Armii Wielkopolskiej w dniu jej narodzin".

18.00-19.00 wernisaż wystawy: Drobiazgi z czasów Stanisława Przybyszewskiego". Kurator wystawy: Sebastian Jarecki

20.00 - Skarby z obwodnicy część II (Markowice). Prezentacja: Marcin Woźniak

15.00-23.00 - prezentacja warsztatu szewskiego mistrzów szewstwa Stanisława i Włodzimierza Krzyżowskich. Kurator wystawy: Katarzyna Kasiborska

WSTĘP WOLNY

Pobierz i wydrukuj poniższy plakat

PROGRAM16-00-–-wernisaz-wystawy-„Portrety-Stanislawa-Przybyszewskiego-i-czlonkow-Jego-rodziny”.jpg


---

W dniu 18 IV 2018 roku Muzeum im. Jana Kasprowicza odwiedziła profesor Meenakshi Bharat. Przyjazd był zorganizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu a jego pomysłodawczynią i realizatorką była prof. zw. Liliana Sikorska, która jednocześnie towarzyszyła profesor Bharat jako tłumacz. Delegacja została przyjęta w Muzeum im. Jana Kasprowicza przez p. Dyrektor Janinę Sikorską, która oprowadziła gości po ekspozycjach. Profesor Meenakasi Bharat ( jak mówiła ) zabytki Inowrocławia jak i samo Muzeum zapisały się jej w pamięci w kolorowych barwach.

Meenakashi Bharat jest profesorem w Sri Venkateswara College na Uniwersytecie w Delhi od 1985 roku. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie w Delhi, Madrasie oraz w Nehru gdzie zdobyła tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 2011 – 2014 pełniła funkcję vice- przewodniczącej Międzynarodowej Fundacji Języków i Literatur Nowożytnych a obecnie ( od 2014 ) jest jej przewodniczącą. Bharat jest również członkinią Biura Międzynarodowej Rady Filozofii i Humanistyki przy UNESCO oraz przynależy do Indian Association for the Study of Australia, pelniąc w nim rolę executive member. Oprócz publikacji naukowych, Bharat jest również autorką tekstów literackich, głównie opowiadań. W uznaniu za swoją pracę naukową, Bharat otrzymała stypendia oraz międzynarodowe.

DSCF4609a.jpg DSCF4612a.jpg DSCF4616a.jpg DSCF4625a.jpg DSCF4632a.jpg DSCF4636a.jpg

---

W dniu 11 kwietnia 2018 roku na zaproszenie dyrekcji Szkoły Rolniczej w Kobylnikach do tamtejszego pałacu przybyła p. Janina Sikorska, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i p. Sebastian Jarecki adiunkt, działu historii, numizmatyk. Pani Sikorska przybliżyła zgromadzonej na prelekcji młodzieży postać Stanisława Przybyszewskiego i jego twórczość, zaś Sebastian Jarecki pokazał prezentację multimedialną związaną z osobą poety. Dziękujemy za zaproszenie i za ciepłe przyjęcie nas przez gospodarzy imprezy.

IMG_0181.JPG IMG_0176.JPG IMG_0178.JPG IMG_0179.JPG

----

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

zaprasza na

spotkanie z cyklu

ZABYTEK MIESIĄCA

"Od deski do odbitki"

23 marca 2018, godzina 17.00

Wstęp wolny

zm.jpg

----

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny! Odwiedzający będą mogli kupić m.in. zajączki, baranki, serwety czy kartki wielkanocne. Ręcznie robione rzeczy są również idealnym pomysłem na świąteczny prezent dla bliskich lub przyjaciół.

Kiermasz potrwa od 15 do 30 marca w poniedziałku od 10.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 17.00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00.

ki1.jpg ki2.jpg ki3.jpg ki4.jpg ki5.jpg ki6.jpg

---

Wernisaż wystawy:

Pozyskane

Zakupy i dary w Dziale Sztuki w latach 2009 - 2017.

N1.jpg N2.jpg N3.jpg N4.jpg N5.jpg