http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl/

W 2014 roku Muzeum będzie czynne dla zwiedzających (godz. 10.00 - 16.00 ) podczas następujących świąt:

21 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja - Święto Pracy

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

11 listopada - Święto Niepodległości

26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

----------------------------------

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

,,Moja Europa"

Regulamin:

1. Organizator - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

2. Cele i założenia konkursu

2.1. Konkurs związany jest z 10 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, która przypada na 1 maja 2014 r. Prace mają nawiązywać tematycznie do 10-lecia obecności Polski w Unii; odzwierciedlać pierwsze skojarzenie uczestnika konkursu z Unią Europejską.

2.2. Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej

3. Warunki i zasady uczestnictwa

3.1 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego

3.2. Technika wykonania pracy jest dowolna (rysunek, malunek, grafika, kolaż)

3.3. Prace muszą być podpisane: imię, nazwisko, wiek

4. Ocena prac - Oceny prac konkursowych oraz przyznania nagród dokona Jury powołane przez organizatora

5. Terminarz

5.1. Prace konkursowe prosimy składać do dnia 29 kwietnia 2014 r. na adres :

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ul. Solankowa 33

88-100 Inowrocław

5.2 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 5 maja 2014 r. w siedzibie Muzeum.

-----------------------------------------------------------------

Muzeum im. Jana Kasprowicza

ul. Solankowa 33

zaprasza

w dniach 4 - 19 kwietnia 2014

na

KIERMASZ WIELKANOCNY

Na kiermaszu będzie można nabyć rękodzieła artystów ludowych, m.in.: stroiki i kartki świąteczne, pisanki wykonane różnymi technikami, kurki, baranki, zajączki, koszyczki i serwetki do święconki oraz różnego rodzaju ozdoby wielkanocne.

Godziny otwarcia kiermaszu:

sobota - niedziela 10:00 - 16:00

poniedziałek 10:00 - 15:00

wtorek - piątek 10:00 - 17:00

DSCF0157-(Kopiowanie).JPG DSCF0159-(Kopiowanie).JPG DSCF0160-(Kopiowanie).JPG DSCF0161-(Kopiowanie).JPG DSCF0163-(Kopiowanie).JPG DSCF0164-(Kopiowanie).JPG

 

------------------------------------------------------------------------

 

DSCF7011-(Kopiowanie).jpg DSCF7021-(Kopiowanie).jpg DSCF7031-(Kopiowanie).jpg DSCF7034-(Kopiowanie).jpg DSCF7041-(Kopiowanie).jpg DSCF7048-(Kopiowanie).jpgDSCF7053-(Kopiowanie).jpg DSCF7059-(Kopiowanie).jpg DSCF7060-(Kopiowanie).jpg

28 marca odbył się wernisaż wystawy "Urodzeni na Kujawach". Swoje prace prezentują artyści: Piotr Będkowski, Czesława K. Gucz, Wojciech Kapelański, Elżbieta Kowalska- Matuszewska, Paweł Lewandowski – Palle, Bogumiła Pręgowska, Jan Pręgowski i Zbigniew Stec.

Wystawa będzie czynna do 4 maja. Z okazji wystawy został wydany katalog, z którego pochodzi zamieszczony tekst wstępu.


-Skąd pochodzisz? - zapytałam kiedyś spotkanego w Toruniu artystę Wojciecha Kapelańskiego.

-Z Kujaw, urodziłem się w Gniewkowie – odpowiedział.

-Ja w Niszczewicach. Są to miejscowości niedaleko siebie położone. Jesteśmy zatem Kujawianami.

To był pierwszy impuls do myślenia o wspólnej, zbiorowej wystawie współcześnie tworzących artystów, pochodzących z Kujaw. Wertowanie po katalogach, wywiad w ZPAP w Toruniu, rozmowy z pracownikami Muzeum w Inowrocławiu pozwoliły ustalić kolejnych artystów – Kujawian. Również na wernisażach pytałam znanych mi z kujawskiego pochodzenia artystów, czy wzięliby udział w wystawie "Urodzeni na Kujawach"

Pomysł zyskał aprobatę artystów. Mając ich zapewnienie uczestnictwa w wystawie zwróciłam się do Pani Janiny Sikorskiej, Dyrektorki Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z pytaniem, czy wyrazi zgodę na zorganizowanie tej wystawy i poprosiłam o ustalenie jej terminu.

Pani Dyrektor postawiła jeden warunek, że na tej wystawie "Urodzeni na Kujawach" powinni brać udział artyści spoza Inowrocławia, dotychczas mało znani lub w ogóle nieznani w inowrocławskim środowisku.

Wystawa ma na celu prezentację postaw artystycznych, ponadto stanowi potwierdzenie poczucia więzi z regionem, z którego wyszliśmy. Kujawy to przecież piastowska dzielnica, na której zrębach powstało państwo polskie, to ziemia, o której w ludowej piosence śpiewa się:

...mamy soli, mamy chleba, mamy wszystko co potrzeba...,

nic dziwnego, że jesteśmy dumni z takiego pochodzenia. Ta wystawa daje nam satysfakcję i możliwość integrowania artystów o wspólnych kujawskich korzeniach. Daje też nadzieję na kolejne takie spotkania. Potwierdza przynależność do małej ojczyzny, jaką są Kujawy.

Uwieńczeniem tych wszystkich starań przy maksymalnej pomocy Muzeum jest wydany katalog. Za umożliwienie zorganizowania wystawy, za katalog, serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i pracownikom Muzeum.

Czesława Kazimiera Gucz

---------------------------------------------------

bx92_DSCF0137-(Kopiowanie).JPG gl402_DSCF0131-(Kopiowanie).JPG gp74_DSCF0126-(Kopiowanie).JPG oq741_DSCF0127-(Kopiowanie).JPG ph731_DSCF0143-(Kopiowanie).JPG yl831_DSCF0146-(Kopiowanie).JPG

W dniu 21 marca 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie koło Śmigla ,odbył się wykład p. Janiny Sikorskiej dyrektor muzeum. Na seminarium przybyło wielu nauczycieli, katecheci oraz uczniowie 6 klas o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim ( w sumie kilkaset osób). Wykład p. Sikorskiej miał na celu przybliżenie słuchaczom osoby i aspektów twórczości Jana Kasprowicza. Na koniec wykładu dyrektor inowrocławskiego muzeum otrzymała gromkie brawa oraz piękny bukiet kwiatów, sama zaś wręczyła przedstawicielce szkoły wydawnictwa związane z osobą Jana Kasprowicza oraz pamiątki ufundowane przez Powiat Inowrocławski.

Dziękujemy p. dyrektor Arlecie Adamczyk – Puk i wicedyrektorowi Markowi Grześkowiakowi za zaproszenie i gościnę w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Na uwagę zasługuje fakt iż, tradycje Nietążkowa w szerzeniu oświaty są bardzo odległe i sięgają XVI w. Obecna szkoła powstała już pod koniec XIX wieku mieści się na Zielonej Górze w Starym Zamku Nietążkowo, a od września 1977 roku szkoła nosi imię Jana Kasprowicza.

-------------------------------------------------

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu

ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy

artystów plastyków

Urodzeni na Kujawach

które odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 17.00

w gmachu muzeum przy ul. Solankowej 33

--------------------------------------------------

1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG7.JPG 8.JPG 9.JPGObraz-227a.jpg

W dniu 28 lutego dyrekcja i grono pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie zaprosiło ekspertów życia i twórczości patrona szkoły. Seminarium ,,Śladami Jana Kasprowicza” miało na celu przybliżenie młodzieży i gościom faktów z życia i aspektów twórczości artysty. Wśród gości znaleźli się Radni Powiatu Kutnowskiego, absolwenci – członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie i emerytowani nauczyciele Liceum. W spotkaniu uczestniczyli także gospodarze – uczniowie 6- ściu klas z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi z wychowawcami. Inicjatorkami wydarzenia była dyrektor II LO i polonistka Barbara Rostek – Nowacka oraz nauczycielki języka polskiego mgr Edyta Rybczyńska i mgr Anna Ambroziak. Na imprezę przybyło aż 300 osób.

Zebrani wysłuchali czterech bardzo ciekawych wykładów. Janina Sikorska,dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu mówiła o życiu poety,które poznała dzięki kontaktom z Marią Kasprowiczową, córkami twórcy Janiną Małaczyńską i Anną Jarocką i analizie rękopisów. Sebastian Jarecki adiunkt Muzeum im. Jana Kasprowicza pokazał prezentację multimedialną dotyczącą biografii poety na podstawie zbiorów inowrocławskiego Muzeum. Na koniec wykładu Pani Janina Sikorska wręczyła dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie Pani Barbarze Rostek - Nowackiej prezent od Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Muzeum. Za swój wykład Pani Sikorska zebrała gromkie brawa. Pan Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości w Warszawie opowiedział o zainteresowaniu Jana Kasprowicza polityką m. in.Narodowej Demokracji, mówił także o jego działalności politycznej i społecznej, wspominał o wystąpieniach politycznych Kasprowicza . Natomiast profesor Bogdan Burdziej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wykładzie "Jestem i płaczę". Dialogi z Kasprowiczem - dzisiaj, przedstawił publiczności swoje przemyślenia na temat ; "Dies irae"; i ,,Księgi ubogich". O życiu Kutnie i jego mieszkańcach w czasach Kasprowicza czyli latach 1860 - 1926 opowiadał doktor Jacek Saramonowicz, prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. Wiadomo, że wizyty Jana Kasprowicza w Kutnie nigdy nie było, ale kutnowskie spotkania z poetą były m. in. w Zakopanem. Interesująca narracja i ciekawe osobowości wykładowców sprawiły, że seminarium na długo będzie pamiętanie przez gości seminarium .

Następnie już w kuluarach, dużo rozmawiano o Kasprowiczu. Dyrektor Muzeum otrzymała już zaproszenie aby uczestniczyć w czerwcu bieżącego roku w zjeździe absolwentów.

----------------------------------------

W dniu 21 lutego 2014 r., o godzinie 12.00 w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu otwarto wystawę "Moje pasje – skarby podróżników". W sali audiowizualnej dyrektor muzeum- pomysłodawczyni tej wystawy Janina Sikorska przywitała gości a  opowiedziała o pasjach podróżnika Sebastiana Jareckiego  pracownika muzeum. Następnie autor wystawy oprowadził gości po salach wystawienniczych i opowiedział o swoich podróżach. Na wernisażu zostały pokazane pamiątki z wypraw m. in. obrusy z Czarnogóry, Albanii, Rumunii i Ukrainy oraz drobiazgi z Serbii, Egiptu a także strój Tunezyjczyka a przede wszystkim liczne zdjęcia w formacie A4.

Na wystawę przybyło wielu szacownych gości m.in. Marek Szubarga członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Rafał Szczerkowski Kierownik Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, Józef Ratajczak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, z mediów: Janusz Brodziński redaktor Gazety Pomorskiej i Roman Kaczmarek z Telewizji Jan -Sat, a także nauczyciele z II i III L.O. w Inowrocławiu, Małgorzata Malinowska, Ryszard Dreliszak i Izabela Kulls ze swoimi uczniami.

DSCF0223.JPG DSCF0227.JPG DSCF0236.JPG DSCF0239.JPG DSCF0241.JPG DSCF0267.JPGDSCF0243.JPG DSCF0244.JPG

-----------------------------------------------

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu

zaprasza na wernisaż wystawy

Moje pasje – skarby podróżników

który odbędzie się

w piątek 21 lutego 2014 r. o godz. 12.00

w siedzibie Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 33

---------------------------------------------

FERIE W MUZEUM 2014

Dnia 14 lutego 2014 r. zakończyła się kolejna edycja Ferii w Muzeum. W tegorocznej udział wzięło łącznie 24 uczniów z Inowrocławia, Złotnik Kujawskich i Brodnicy.

Uczestnicy warsztatów przekonali się, że praca w muzeum jest bardzo różnorodna. Każdego dnia zajęć dzieci dowiadywały się wielu ciekawych i praktycznych informacji.

Poznały kulturę żydowską, historię Wikingów, sztukę i zwyczaje kujawskie. Nauczyły się jak tworzyć i czytać obrazy. Własnoręcznie wykonały kukiełki i przedstawiły krótkie epizody z popularnych bajek: m.in. o Czerwonym Kapturku; Pięknej i Bestii.

Nauczyły się rozpoznawać ślady i tropy zwierząt oraz pisać swoje imię w języku hebrajskim.

Natomiast na zajęciach praktycznych dzieci tworzyły ,,swoje małe dzieła sztuki". Powstały m.in. : łodzie i hełmy wikingów; maski karnawałowe; syfonoloty z komiksu ,,Tytus, Romek i A-Tomek"; projekty dywanów; kukiełki oraz rysunki i obrazki wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Wszystkie prace wykonane podczas ferii przez dzieci można było podziwiać ostatniego dnia na przygotowanej przez wystawie, do której zwiedzenia zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie uczestników warsztatów.

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Starostę Inowrocławskiego -p. Tadeusza Majewskiego, Urząd Marszałkowski - Przedstawicielstwo w Inowrocławiu, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy DRUK-INTRO oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza.

Katarzyna Kasiborska

Muzeum im. Jana Kasprowicza

--------------------------------------------

Ferie w Muzeum 2014

Dzień 1             4.02.2014

Szalom - spotkanie z kulturą żydowską

DSCF0036.JPG DSCF0018.JPG DSCF0022.JPG DSCF0027.JPG DSCF0028.JPG DSCF0030.JPG

Dzień 2       5.02.2014

W krainie drakkarów i run - wyprawa w czasy wikingów

DSCF0038.JPG DSCF0043.JPG DSCF0044.JPG DSCF0045.JPG DSCF0053.JPG DSCF0062.JPG

Dzień 3        6.02.2014

OKO-liczności sztuki - jak tworzyć i czytać obrazy

DSCF0068.JPG DSCF0072.JPG DSCF0073.JPG DSCF0075.JPG DSCF0076.JPG DSCF0077.JPG

Dzień 4              7. 02.2014

Kobierce - dywany - dywaniki. O wełnie i innych tkaninach naturalnych

20140207_100419.jpg 20140207_103109.jpg 20140207_105509.jpg 20140207_105542.jpg 20140207_115629.jpg 20140207_122511.jpg

Dzień 5         11.02.2014

Tytus, Romek i A-Tomek - trudna sztuka rysowania komiksów

DSCF0089.JPG DSCF0096.JPG DSCF0107.JPG DSCF0109.JPG DSCF0123.JPG DSCF0129.JPG

Dzień 6                12.02.2014

Zimowi tropiciele

DSCF0134.JPG DSCF0139.JPG DSCF0149.JPG DSCF0152.JPG DSCF0154.JPG DSCF0155.JPGDSCF0163.JPG

Dzień 7                  13.02.2014

Rzeczywistość z perspektywy i perspektywa rzeczywistości, czyli jak wygląda świat ze sceny i jak postrzegamy scenę będąc widzami

DSCF0158.JPG DSCF0161.JPG DSCF0169.JPG DSCF0170.JPG DSCF0174.JPG DSCF0181.JPG

Dzień 8          14.02.2014

Kujawskie zapusty i inne zwyczaje karnawałowe

DSCF0192.JPG DSCF0195.JPG DSCF0202.JPG DSCF0207.JPG DSCF0212.JPG DSCF0213.JPG

----------------------------------------------

W bieżącym roku, 13 stycznia, minęła 110. rocznica urodzin Stanisława Szenica (1904-1987), pisarza i kolekcjonera, pochodzącego z Pakości. Szenic ukończył gimnazjum w Inowrocławiu, studia prawnicze na Uniwersytecie w Poznaniu. Od 1928 roku zamieszkał w Warszawie. Często odwiedzał rodzinne strony, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku bywał w inowrocławskim sanatorium. Nawiązał też kontakt z Muzeum im. Jana Kasprowicza; od 1978 roku zaczynają się pierwsze darowizny kolekcjonera na rzecz naszej instytucji. Po śmierci pisarza (28 listopada 1987) na mocy testamentu do muzeum trafiły cenne obiekty : zabytkowe meble, dywany, rzeźba sakralna, dawna grafika oraz obrazy wielkich mistrzów, m.in. Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Stanisławskiego. Można je oglądać na muzealnej wystawie stałej "Gabinet Stanisława Szenica".

Oprócz zabytków w zasobach Muzeum znajduje się archiwum oraz książki z biblioteki pisarza, ponad trzy tysiące woluminów, wśród nich prawdziwe cymelia (białe kruki), których nie znajdzie się w największych antykwariatach.

Wystawa przygotowana z okazji rocznicy urodzin Szenica zatytułowana jest "Ekslibrisy Stanisława Szenica - pisarza i bibliofila". Wybrane rzadkie woluminy są pretekstem do pokazania ekslibrisów - znaków książkowych, które należały do Stanisława Szenica. Pisarz działał w Towarzystwie Przyjaciół Książki, miał siedem różnych ekslibrisów, zaprojektowanych przez znakomitych grafików. Artystycznie opracowany znak książkowy, małe dzieło sztuki graficznej, stanowił godło (wizytówkę) prawdziwego znawcy i kolekcjonera książek, zwanego bibliofilem. Ekslibris wklejony na odwrotnej stronie przedniej okładki, oznaczał książkę jako własność i podnosił jej wartość antykwaryczną.

Wśród grafik na wystawie znajduje się znak graficzny, upamiętniający początki tworzenia Kolekcji Stanisława Szenica w inowrocławskim Muzeum, który wykonał w 1979 roku wybitny artysta Wojciech Łuczak, mieszkający i tworzący w Inowrocławiu.

Wystawa będzie czynna od 30 stycznia. W tym dniu w zwiedzaniu wystawy wzięła udział młodzież z II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

DSCF0046.JPG DSCF0049.JPG

DSCF0062.JPG DSCF0063.JPG DSCF0064.JPG DSCF0065.JPGj1.jpg j2.jpg

 

-------------------

FERIE W MUZEUM 2014

Czas trwania zajęć : 10:00 - 13:00

Dzień I - 4.02.2014 - osoba prowadząca - Marcin Woźniak

Szalom - spotkanie z kulturą żydowską

Dzień II - 5.02.2014 - osoba prowadząca - Ewelina Wojdak

W krainie drakkarów i run - wyprawa w czasy wikingów

Dzień III - 6.02.2014 - osoba prowadząca - Joanna Kustra

OKO-liczności sztuki - jak tworzyć i czytać obrazy

Dzień IV - 7.02.2014 - osoba prowadząca - Danuta Chadrysiak

Kobierce - dywany - dywaniki. O wełnie i innych tkaninach naturalnych

Dzień V - 11.02.2014 - osoba prowadząca - Sebastian Jarecki

Tytus, Romek i A-Tomek - trudna sztuka rysowania komiksów

Dzień VI - 12.02.2014 - osoba prowadząca - Przemysław Dorsz

Zimowi tropiciele

Dzień VII - 13.02.2014 - osoba prowadząca Klaudia Dopierała

Rzeczywistość z perspektywy i perspektywa rzeczywistości, czyli jak wygląda świat ze sceny i jak postrzegamy scenę będąc widzami

Dzień VIII - 14.02.2014 - osoba prowadząca - Katarzyna Kasiborska

Kujawskie zapusty i inne zwyczaje karnawałowe

Zapraszamy!

------------------------------------

W dniu 17 I 2013 r. o godzinie 12.00 w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zorganizowano wernisaż wystawy "95. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego". Na wernisaż przybyło wielu szacownych gości: m.in. Włodzimierz Figas- Wicestarosta Inowrocławski oraz Mirosława Kucol – Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Rafał Szczerkowski kierownik Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Józef Ratajczak Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia , Helena Kłosowska prezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, Andrzej Brylew przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Powiatu Inowrocławskiego oraz Jarosław Obiała Dyrektor II Liceum im. Marii Konopnickiej i mgr Danuta Łazur z klasą II e a także przedstawiciele mediów.

Gości powitała Janina Sikorska dyrektor muzeum im. Jana Kasprowicza, która przybliżyła gościom sylwetkę powstańca Józefa Owczarskiego i losy jego wnuczki byłej pracownicy muzeum Swietłany Owczarskiej. Następnie Katarzyna Kasiborska, komisarz wystawy, przedstawiła słuchaczom historię walk o Inowrocław na podstawie prezentacji multimedialnej. Po części wstępnej wszyscy udali się na wystawę gdzie mogli podziwiać zgromadzone tam pamiątki.

DSCF0016.JPG DSCF0024.JPG DSCF0023.JPG DSCF0020.JPG DSCF0045.JPG DSCF0043.JPGDSCF0042.JPG DSCF0040.JPG DSCF0038.JPG DSCF0036.JPG DSCF0030.JPG DSCF0029.JPG

-------------------------------------------------------------------

Janina Sikorska

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu

zaprasza na

uroczystości poświęcone

95. Rocznicy

Powstania Wielkopolskiego

które odbędą się

w piątek 17 stycznia 2014 r. o godz. 12.00

w siedzibie Muzeum im. Jana Kasprowicza

w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 33

 

W programie:

mgr Katarzyna Kasiborska - Powstanie Wielkopolskie na Kujawach

wernisaż

 

---------------------------------------------------------

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

zaprasza dnia 28 grudnia ( sobota ) 2013 r. o godz. 11.00

na wykład "Rola Kujaw w zjednoczeniu Polski"

wstęp: 3 zł

-----------------------------------------

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym 2014 roku, współorganizatorom, naszym gościom i uczestnikom imprez muzealnych

życzą

Dyrektor i Pracownicy

Muzeum im. Jana Kasprowicza

---------------------------------------------------

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

zaprasza w dniach 10-22 grudnia 2013

na

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Na kiermaszu można nabyć: stroiki i kartki świąteczne, wyroby z piernika, haftowane serwety, różnego rodzaju ozdoby bożonarodzeniowe, drobne upominki.

Godziny otwarcia kiermaszu:

sobota – niedziela 10:00 – 16:00

poniedziałek 10:00 - 15:00

wtorek - piątek  10:00 - 17:00

DSCF0010.JPG DSCF0009.JPG DSCF0008.JPG DSCF0007.JPG

------------------------------

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

zaprasza dnia 14 grudnia ( sobota ) 2013 r. o godz. 11.00

na wykład "Boże Narodzenie na Kujawach"

wstęp: 3 zł

-------------------------------------

Barbórka w Muzeum 2013

Spotkanie z górnikiem p. Stanisławem Kasperskim

Dzień 1             03.12.2013

DSCF0037.jpg DSCF0038.jpg DSCF0039.jpg