http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl/

W środę 18 maja 2016 roku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaszczycili swoją obecnością p. Mirosława Kucol, Wicestarosta Inowrocławski i p. Robert Gołdecki, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia . Powodem wizyty było Święto Muzealników – Międzynarodowy Dzień Muzeów. Janina Sikorska, dyrektor muzeum ; p. Danuta Chadrysiak i Marcin Woźniak długoletnich pracowników muzeum otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne. Na ręce p. Justyny Lajstet p. Starosta przekazała list gratulacyjny dla wszystkich pracowników muzeum. Za rozwój kulturalny w naszym powiecie.

z1.jpg z2.jpg z3.jpg z4.jpg

-----

Europejska Noc Muzeów 2016

W sobotę, 14 maja 2016 roku inowrocławianie, kuracjusze i turyści mieli okazję wziąć udział w kolejnej Europejskiej Nocy Muzeów. W programie były m. in. Koncerty, wystawa malarstwa, pokaz filmów i wykłady.

Imprezę rozpoczęto o godzinie 14.00. Podczas VIII Kujawskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Folklorystycznych zaprezentowało się 6 zespołów z Kujaw. Nagrody zespołom ufundowali i wręczyli p. Mirosława Kucol wicestarosta Inowrocławski ;p. Andrzej Roszak burmistrz Gniewkowa ; p. Marek Karólewski – wicewójt Gminy Inowrocław i p. Robert Gołdecki Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Powiatu Inowrocławskiego.

Krótko po przeglądzie zgromadzonych gości zaproszono na otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Świątek z Gnojna. Artystka zresztą cały wieczór oprowadzała zwiedzających po swojej wystawie.

Od godziny 16:00 p. Janina Sikorska Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza zaprezentowała reprinty Poezji (1889) i Księgi ubogich (1916) Jana Kasprowicza. Książki można było zakupić na stoisku książkowym.

Od 16:30 do 17.10 trwał pokaz filmów: Harenda i Dookoła Kasprowicza

O godzinie 18:00 kustosz muzeum p. Marcin Woźniak przedstawił prezentację "Jan Kasprowicz, archeologia i skarby z obwodnicy Inowrocławia"

Po 19:00 wykład z cyklu Zabytek miesiąca: - "Historia dwóch portretów Jana Kasprowicza autorstwa Damazego Kotowskiego" poprowadziła p. Janina Sikorska dyrektor muzeum, a po wykładzie otwarto wystawę rękopisów Jana Kasprowicza ze zbiorów Muzeum im . Jana Kasprowicza. Ostatnim zaplanowanym elementem "Nocy" była powtórna prezentacja "Jan Kasprowicz, archeologia i skarby z obwodnicy Inowrocławia". Kujawianie tłumnie do późnych godzin wieczornych zwiedzali Muzeum.

Dziękujemy!

DSC_0012.jpg DSC_0010.jpg DSC_0007.jpg DSC_0004.jpg100_7306.JPG 100_7313.JPG 100_7320.JPG 100_7327.JPG 100_7332.JPG 100_7335.JPGDSCF2356.JPG

-----

W dniu 30 kwietnia 2016 roku Urzędzie Gminy Inowrocław zebrał się Społeczny Komitet Obchodów 350. Rocznicy Bitwy pod Mątwami. Przybyli zaproszeni przedstawiciele władz Gminy Inowrocław, wojska, policji, straży pożarnej, placówek oświatowych i kulturalnych, historycy oraz działacze społeczni a także przedstawiciele Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Na początku spotkania prezes oddziału PTH dr hab. Tomasz Łaszkiewicz przedstawił wyniki badań naukowych związanych z samą bitwą oraz społeczną o niej pamięcią. Dzięki szerokiej kwerendzie źródłowej w archiwach polskich i niemieckich, jak również badaniom archeologicznym, przeprowadzonym jesienią ubiegłego i wiosną bieżącego roku pod kierunkiem Marcina Woźniaka z Muzeum im. Jana Kasprowicza, udało się dowieść z całą pewnością, że nazajutrz po bitwie na rozkaz króla Jana Kazimierza polegli żołnierze zostali pochowani w zbiorowych mogiłach obecnej wsi Tupadły.


Na temat stanu przygotowań do lipcowej uroczystości mówili ks. Jacek Dziel, kustosz markowickiego sanktuarium, w którym pochowany został zabity przez rokoszan oficer francuski St. Germain, oraz prof. Dariusz Karczewski, który przybliżył sylwetki historyków zaproszonych do udziału w konferencji naukowej. Historyk Edmund Mikołajczak poinformował, że miejsce upamiętnienia poległych znajdzie się tuż przy drodze prowadzącej do Ludziska. Przedstawił też jak będzie wyglądał ten monument.

Duży napis "Ku pamięci i przestrodze" znajdować się będzie w centralnej części krzyża i będzie przestrogą dla obecnego pokolenia Polaków. W zamyśle inicjatorów, krzyż winien być na tyle wysoki, by stanowił wyraźną dominantę w całej okolicy i pozostawał dobrze widoczny z Mątew, okolicznych wiosek. Wielkość krzyża, jak i rozmach całego przedsięwzięcia uzależnione będą od wsparcia finansowego darczyńców.

Członkowie społecznego komitetu opowiedzieli się za jak najszerszym zasięgiem rocznicowych obchodów, nad którymi honorowy patronat zgodził się objąć abp Wojciech Polak, prymas Polski.

----

W dniu 11 maja 2016 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Miłośników Inowrocławia. Gości przywitał prezes Towarzystwa Tadeusz Chęsy i dyrektor muzeum Janina Sikorska. W dalszej części spotkania p. Iwona Przybyła odtworzyła film o walce polskich żydów w getcie warszawskim i opowiedziała o przebiegu akcji żonkile. W części nieoficjalnej był czas na postawienie postulatów i wniosków historycznych oraz na wymianę opinii i prezentację nowych wydawnictw.

DSCF0089.JPG DSCF0092.JPG DSCF0096.JPG

 

----

Od dnia 12 maja 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Władysława Sikorskiego wraz z nauczycielami zawodu z tejże szkoły podjęła się remontu elewacji zewnętrznej budynku tzw "wozowni". Pierwszym elementem prac jest skucie tynków. Na zdjęciach poniżej uczniowie klasy II a wraz z Jagodą Skrzypińską instruktorem praktycznej nauki zawodu.

DSCF0098.JPG DSCF0099.JPG DSCF0101.JPG

---

13226714_1065440736853040_2732041767366363775_n.jpg

Kasprowiczowska Noc w Muzeum

14 maja od godziny 14.00

PATRONAT HONOROWY

Ryszard Jagodziński

Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego

Tadeusz Majewski

Starosta Inowrocławski

PROGRAM

14:00 – VIII Kujawski Przegląd Kapel i Zespołów Folklorystycznych

15:30 – otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Świątek z Gnojna

16:00 – promocja reprintów Poezji (1889) i Księgi ubogich (1916) Jana Kasprowicza

z możliwością zakupu książek

16:30 – pokaz filmów:

- Harenda

- Dookoła Kasprowicza

18:00 – prezentacja Jan Kasprowicz, archeologia i skarby z obwodnicy Inowrocławia

19:00 – wykład z cyklu Zabytek miesiąca

- Historia dwóch portretów Jana Kasprowicza autorstwa Damazego Kotowskiego

19:30 – otwarcie wystawy rękopisów Jana Kasprowicza ze zbiorów Muzeum

21:00 – prezentacja Jan Kasprowicz, archeologia i skarby z obwodnicy Inowrocławia

WSTĘP WOLNY


Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, której organem założycielskim jest Powiat Inowrocławski

 

--------------------

W dniu 26 kwietnia 2016 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbyło się spotkanie doktora nauk humanistycznych Zdzisława Wichłacza z młodzieżą i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu. Temat wykładu brzmiał " Bruksela -Parlament Europejski. Struktura, rola, cele". Prelegent, jest redaktorem naczelnym kwartalnika "Aspekty Filozoficzno – Prozatorskie i członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy International Journalists w Brukseli. Pan Zdzisław podczas wykładu zaprezentował filmy pokazujące Parlament Europejski "od wewnątrz" a także połączył się telefonicznie z przewodniczką po Brukseli- która opowiedziała młodzieży o historii powstania Belgii 150 lat temu. Spotkanie z panem redaktorem było bardzo ciekawe, młodzież zadawała wiele pytań na które prelegent odpowiadał.

100_7277.JPG 100_7278.JPG 100_7281.JPG 100_7285.JPG

----

W dniu 27 kwietnia 2016 roku młdzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu spotkała się w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z redaktorem Jackiem Kurzawskim. Gość opowiadał młodzieży o pracy w bydgoskim radio. Przepracował tam 20 lat nagrywając i zbierając materiały do różnorodnych audycji z regionu. Wiele z nich stało się inspiracją do prac zamieszczonych w prasie. W trakcie wykładu rozdano młodzieży książkę "To zboże pieśń śpiewa" opowieści o "Kujawskiej ojczyźnie" umiłowanej przez pana Jacka.

100_7300.JPG 100_7301.JPG 100_7302.JPG 100_7304.JPG

----

Minęło 1050 lat od chrztu Polski. Dzięki temu doniosłemu aktowi, Polska przetrwała ponad tysiąc lat. Niewątpliwa jest tu zasługa Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polan. W dniu 27 kwietnia 2016 roku, historyk p. Sebastian Jarecki opowiadał uczniom szkoły podstawowej nr 11 w Inowrocławiu o Mieszku, Dobrawie, Ottonie I i Bolesławie Srogim w aspekcie wydarzeń z lat 960 – 992, a przede wszystkim o Chrzcie dworu Mieszka I w 966 roku. Dziękujemy uczniom i paniom Emilii Płacheckiej i Izabeli Lewandowskiej dziękujemy za aktywny udział w prelekcjach.

100_7288.JPG 100_7291.JPG 100_7295.JPG 100_7298.JPG

---------------------

W dniu 22 kwietnia 2016 roku, w Muzeum im. Jana Kasprowicza zorganizowano już 6 spotkanie z cyklu Zabytek miesiąca pt: "Pamiątka cesarskiej wizyty". Tym razem prelekcję podpartą zdjęciami poprowadziła p. Katarzyna Kasiborska , adiunkt działu historii. Tematem spotkania była osoba cesarza Francuzów Napoleona I Bonaparte, jego błyskotliwych zwycięstw nad Prusami, Cesarstwem Austrii i Rosji oraz jego pobytu w Inowrocławiu i pozostawienia przez niego okazałej skrzyni. Po prelekcji p. Katarzyna zaprosiła gości na wystawę gdzie zademonstrowała wnętrze skrzyni oraz jej efektowne elementy. Na koniec p. Janina Sikorska , dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu opowiedziała o okolicznościach w jakich ta skrzynia znalazła się w posiadaniu naszego muzeum oraz wspomniała osobę Stanisława Szenica jako postaci która uratowała wiele zabytków kultury i sztuki.

DSCF0054.JPG DSCF0055.JPG DSCF0056.JPG DSCF0057.JPG DSCF0058.JPG DSCF0061.JPG

----

W dniu 19 kwietnia w Muzeum im. Jana Kasprowicza obchodzono 73 rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

O godz. 10.00 rozpoczął się spod Muzeum przy Solankowej 33 spacer związany z miejscami obecności obywateli Inowrocławia pochodzenia żydowskiego , prowadzony przez kustosza Marcina Woźniaka z Muzeum im. Jana Kasprowicza. O godz. 16.00 w sali audiowizualnej przy ul. Solankowej 33 przeprowadzone trzy prezentacje: Marcin Woźniak opowiadał o miejscach związanych z Żydami , Magdalena Buda ze stowarzyszenia "Nowa Para Butów" wyjaśniła znaczenie macew i symboliki żydowskiej, a Iwona Przybyła przybliżyła zebranym szczegóły akcji "Żonkile" i historię nazistowskich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce. Zaprezentowano ponadto film o powstaniu w Gettcie Żydowskim przygotowany przez pracowników muzeum POLIN a następnie Łukasz Oliwkowski polonista z III LO poprowadził dyskusję nad filmem, przygotowanym specjalnie na rocznicowe obchody.

_DSC7652a.jpg _DSC7658a.jpg _MG_6997a.jpg _MG_7004a.jpg _MG_7006a.jpg

Fot: Iwona Przybyła

-----------------

,,Pamiątka cesarskiej wizyty”

P1310954a.jpg P1310962a.jpg

,,To niemożliwe? Zostawcie to Polakom!”

Napoleon Bonaparte (1769-1821) urodził się na Korsyce. Ukończył królewską szkołę wojskową i został mianowany oficerem artylerii na prowincji Francji. Podczas rewolucji zasłynął odbiciem Tulonu z rąk admirała Nelsona i awansował na generała. Sympatyzował z jakobinami, czego omal nie przypłacił życiem. Karierę uratował mu przewrót termidoriański i Dyrektoriat, który wezwał go do stłumienia zamieszek w Paryżu. Za przywrócenie porządku w stolicy otrzymał dowództwo nad armią francuską w państwach włoskich. W latach 1796-1809 odniósł szereg zwycięstw, z których każde obrosło legendą: Marengo, Ulm, Austerlitz, Tylża. W 1807 r. odwdzięczył się popierającym go Polakom, tworząc na wpół suwerenne Księstwo Warszawskie, w skład którego wszedł także Inowrocław. W 1812 r. ,,boga wojny” pokonała rosyjska zima i fakt, że przeciwnicy przejęli jego pomysły taktyczne i organizacyjne. Zagłada Wielkiej Armii, która rozpoczęła się w czasie przemarszu przez zamarznięte rosyjskie pustkowie, zakończyła się w 1815 r. pod Waterloo.

W grudniowym wydaniu Dziennika Kujawskiego z 1894 r. znajduje się krótki tekst zatytułowany ,,Napoleon w Inowrocławiu”, w którym możemy przeczytać „Przed niedawnym czasem żyli w naszem mieście starcy, którzy widzieli cesarza Napoleona przebywającego w naszym grodzie”. Czy wielki cesarz Francuzów rzeczywiście gościł w Inowrocławiu, jeśli tak, to kiedy, jak został przyjęty przez mieszkańców miasta oraz o pamiątce jaką po sobie zostawił usłyszą Państwo podczas kolejnego spotkania z cyklu ,,Zabytek miesiąca”. Zapraszamy w piątek 22 kwietnia na godz. 17:00 do siedziby Muzeum im. Jana Kasprowicza przy ul. Solankowej 33. Wstęp wolny.

Katarzyna Kasiborska

-----------------------------

Wesołych Świąt

Wesolych-Swiat-MJK.jpg

 

----

W dniu 18 marca 2016 roku zorganizowano wernisaż artystki z Grudziądza obecnie mieszkającej w Niemczech p. Kamili Szutenberg pt: „Wandering Soul” Malarstwo komputerowe Kamilii Szutenberg . Pani Kamila do tworzenia swoich prac wykorzystuje komputer i programy graficzne typu corel , photoshop i inne. Stara się, aby prace powstające na ekranie komputera, były maksymalnie realistyczne.

Artystka obecnie mieszka w Niemczech, nie mogła pojawić się na wernisażu. W jej imieniu na otwarciu wystawy pojawili rodzice - Dorota i Krzysztof Pokora. Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza p. Janina Sikorska powiedziała wiele ciepłych słów pod adresem artystki oraz przedstawiła krótko jej twórczość i zakres działalności plastycznej. Przed zwiedzaniem wystawy można było zobaczyć także filmy przedstawiające tworzenie obrazu w technice wirtualnej. Następnie goście muzeum zostali zaproszeni na sale wystawiennicze. Dziękujemy Wicestaroście Inowrocławskiemu p. Mirosławie Kucol – inspiratorce wystawy, kierownikowi Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu p. Rafałowi Szczerkowskiemu oraz członkom Towarzystwa Kazimierza I Kujawskiego za przybycie!

DSCF0014.JPG DSCF0015.JPG DSCF0017.JPG DSCF0019.JPG DSCF0022.JPG DSCF0023.JPG

----

W dniu 21 marca 2016 roku w Gimnazjum im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, po raz 4 zorganizowano Dzień Talentów. Na zaproszenie Dyrektor Gimnazjum p. Marioli Szlyfarskiej wykład i warsztaty historyczne pt: Historia Pakości dla młodzieży zorganizował pracownik Muzeum im. Jana Kasprowicza p. Sebastian Jarecki. Słuchacze dowiedzieli się wielu ciekawostek o swoim mieście oraz wykonali ulotkę zachęcającą do przyjazdu do Pakości. Na gali podsumowującej imprezę dyrektor gimnazjum p. Mariola Szlyfarska powiedziała: " zamiast wagarów w I Dzień Wiosny, 80 % uczniów wybrało Dzień Talentów, myślę, że to wielki sukces". W Dniu Talentów uczestniczyło około 600 uczniów.

 

----------------------------------------------

Dyrektor Muzeum

im. Jana Kasprowicza

Janina Sikorska

zaprasza

na otwarcie wystawy

"Wandering Soul"

Malarstwo komputerowe Kamilii Szutemberg

Wernisaż odbędzie się 18 marca 2016 roku o godz. 17.00

w siedzibie Muzeum, przy Solankowej 33.

-------------

DSCF0009.JPG DSCF0010.JPG DSCF0011.JPG DSCF0012.JPG DSCF0013.JPG

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza na Kiermasz Wielkanocny. Od 11 do 23 marca 2016 roku można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Wśród przedmiotów wystawionych na sprzedaż są kartki świąteczne,serwetki, pisanki, kurki, baranki, stroiki, palemki i inne ozdoby wielkanocne. Kiermasz jest otwarty w poniedziałki od 10.00 do 15.00 i od wtorku do piątku od 10.00 do 17.00, a w soboty i niedziele od 10.00 do 16.00

Zapraszamy!!!

-----

P1310902.JPG P1310905.JPG P1310910.JPG P1310916.JPG

O podróżach obrazu Józefa Pankiewicza

W zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zespół zabytków tworzących tzw. Kolekcję Stanisława Szenica zajmuje szczególne miejsce. Stanisław Szenic (1904-1987), urodzony w Pakości pisarz i kolekcjoner, od lat międzywojennych ubiegłego wieku mieszkaniec Warszawy, jako znawca i miłośnik pięknych przedmiotów gromadził w swoim mieszkaniu przy Krakowskim Przedmieściu 45 zabytkowe meble, rzeźby, obrazy, szkło artystyczne, ceramikę, kobierce. Po śmierci pisarza, 28 listopada 1987, na mocy zapisu testamentowego, obiekty te wzbogaciły zasoby muzealne; większość z nich tworzy wystawę stałą „Gabinet Stanisława Szenica”.

Zwiedzający z zainteresowaniem (niektórzy z zaskoczeniem) oglądają obrazy mistrzów sztuki polskiej – Olgi Boznańskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Stanisławskiego, Józefa Pankiewicza czy Aleksandra Mroczkowskiego. Każde dzieło sztuki, pozyskane przez Stanisława Szenica, ma swoją ciekawą historię. Dzieje i podróże obrazu Józefa Pankiewicza (1866-1940), malarza

i grafika, artysty przełomu wieków XIX i XX, który zapoczątkował rozwój sztuki nowoczesnej, będą tematem jutrzejszego spotkania muzealnego, realizowanego w cyklu Zabytek miesiąca.

Józef Pankiewicz, autor pejzaży, portretów, kompozycji figuralnych, Martwą naturę z truskawkami namalował we Francji, dokąd często wyjeżdżał w poszukiwaniu inspiracji i tematów dla swej twórczości. W 1946 roku po śmierci żony artysty Wandy (Pankiewicz zmarł wcześniej 4 lipca 1940 roku w Marsylii) podróż obrazów z paryskiej pracowni do Warszawy zorganizowała Jadwiga Waydel – Dmochowska, pisarka i tłumaczka. Kim była dla Józefa Pankiewicza? Jakim człowiekiem w jej wspomnieniach, prywatnie, był artysta? W jakich okolicznościach Stanisław Szenic nabył wymieniony obraz?

Wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania oraz poszerzyć wiedzę o Józefie Pankiewiczu jako twórcy oraz wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (był m.in. nauczycielem Józefa Czapskiego) – zapraszamy w piątek – 11 marca na godzinę 17.00 do siedziby Muzeum im. Jana Kasprowicza przy ulicy Solankowej 33. Wstęp wolny!

Danuta Chadrysiak

----

Ksiądz Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W latach 1933 - 1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych", gdzie piastował funkcję redaktora działu literackiego.

W trakcie wojny w roku 1945 uczył się w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Naukę w seminarium kontynuował z przerwami do 1948 roku, kiedy to 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował dwa zbiory: "Zeszyt w kratkę" oraz "Patyki i patyczki". Wcześniej, bo już pod koniec 1945 roku, powrócił do publikowania wierszy. Jego twórczość trafiła wówczas m.in. na łamy Tygodnika Powszechnego.

Po wojnie wydał m.in. tomy: "Wiersze" (1959), "Znak ufności" (1970) - tom, który przyniósł poecie dużą popularność, "Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi" (1973), "Niebieskie okulary" (1980), "Który stwarzasz jagody" (1983), "Na osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1939-85" (1986), "Sumienie ruszyło" (1989), "Niecodziennik" (1991) - to głównie zbiór anegdot okraszony kilkoma krótkimi wierszami, "Nie martw się" (1992), "Wiersze" (1993). Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 w Warszawie.

W dniach 12 i 19 lutego 2016 roku w ramach cyklu "Zabytek Miesiąca" – dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu p. Janina Sikorska opowiadała Inowrocławianom, kuracjuszom i członkom Towarzystwa Kazimierza Kujawskiego o tym jak poznała księdza poetę, dzięki komu i jakie wiersze ją zainspirowały. Był czas także na wiersze księdza Jana oraz na dyskusję o ponadczasowej wymowie jego utworów.

DSCF0001.JPG DSCF0002.JPG DSCF0003.JPG DSCF0004.JPG DSCF0005.JPG DSCF0007.JPG

------------------------------------------

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

ZAPRASZA

na spotkanie z cyklu ZABYTEK MIESIĄCA

PANKIEWICZ

na przykładzie obrazu JÓZEFA PANKIEWICZA

z kolekcji Stanisława Szenica

piątek 11 marca, godzina 17.00 WSTĘP WOLNY

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

ul. Solankowa 33

-----------------------------

a1.jpg DSC02135.JPG DSC02140.JPG DSC02146.JPG

W dniu 17.02.2016 roku w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu z młodzieżą z II Liceum im. Marii Konoponickiej w Inowrocławiu spotkał się p. Jacek Kurzawski. Wspomniana osoba to emerytowany reportażysta radiowy, który przez wiele lat pracował w bydgoskim radio. Opowiedział w trakcie swojego wykładu młodzieży o pracy dziennikarskiej, o tzw "wpadkach", o cenzurze i o poprawnej szermierce słowem polskim. Uczestnikom rozdał książkę To zboże pieśń śpiewa… – należąca do gatunku reportażu literackiemu . Teksty Jacka Kurzawskiego zawarte w książce oparte są właśnie na audycjach emitowanych w bydgoskim radiu PIK.

---------------------------------

W kościele p.w. Świętego Mikołaja i w Muzeum im. Jana Kasprowicza w dniu 11 lutego 2016 r. trwały obchody 695. rocznicy procesu polsko-krzyżackiego o zwrot Pomorza Gdańskiego.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja. Po niej w świątyni odsłonięto marmurową tablicę upamiętniającą inowrocławski proces, z kościoła wyruszył też przemarsz orszaku złożonego z uczestników obchodów pocztów inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych oraz członków bractw rycerskich – polskiego i krzyżackiego, do Muzeum im. Jana Kasprowicza. Towarzyszyła mu orkiestra IKS Solino.

Na dziedzińcu muzeum zorganizowano się pokaz walk rycerzy zrzeszonych w bractwach. Symboliczny wystrzał z hakownicy rozpoczął część naukową obchodów. Podczas konferencji wygłoszonych zostało pięć wykładów – problematykę tamtych czasów przedstawili: mgr Edmund Mikołajczak, Inowrocław miejscem procesu – o Inowrocławiu z początku XIV wieku ; dr hab. Adam Szweda, Proces inowrocławski z perspektywy polskiej; prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak, Proces inowrocławski z perspektywy krzyżackiej; mgr Maciej Basiński, Parafia św. Mikołaja – zarys dziejów, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Krzyżacy jako wspólnota zakonna – o krzyżakach inaczej. Całości dopełniła dyskusja podczas której zadano prelegentom kilka pytań.

DSC01969a.jpg DSC01980a.jpg DSC02001a.jpg DSC02018a.jpg DSC02038a.jpg DSC02076a.jpg

 

--------------------------

W dniu 11 stycznia 2016 roku p. Janina Sikorska Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zwróciła się z pismem do p. Ryszarda Jagodzińskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego by Wysoka Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwaliła Rok 2016 na terenie Powiatu Inowrocławskiego jako Rok Jana Kasprowicza.

Uchwałą nr XIV/116/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia obecnego roku "Rokiem Jana Kasprowicza", uznano zasadność uczczenia 90 rocznicy śmierci poety. Wykonanie uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Inowrocławskiemu. Poniżej prezentujemy nadmienione dokumenty.

Scan_20160210_104829.jpg Scan_20160210_104829_002.jpg Scan_20160210_104829_003.jpg

----

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

ZAPRASZA

na spotkanie z cyklu ZABYTEK MIESIĄCA

HISTORIA PEWNEJ ZNAJOMOŚCI

blog_fz_846960_1673580_tr_piorko.jpg

Dyrektor Janina Sikorska opowie o pamiątkach po księdzu poecie Janie Twardowskim

piątek 12 lutego, godzina 17.00

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. Solankowa 33

WSTĘP WOLNY

----------------

Zabytek miesiąca – O gryfach z inowrocławskiej synagogi (29.01.2016)

Piątek wieczór, przed laty dla wielu inowrocławian właśnie zaczęła się sobota, czas święty, szabat. W domach kobiety zapalały dwie świece, w powietrzu unosił się zapach czulentu a mężczyźni udawali się do synagogi. Z aron ha-kodesz (specjalnej szafy/ołtarza) wyjmowano zwój Tory, największą świętość. Jednym z elementów zdobiących Torę był tas, czyli srebrna tarcza opatrzona inskrypcją wskazującą zwój przeznaczony do odczytania w czasie liturgii.

XVIII-wieczny tas z inowrocławskiej synagogi, będący ozdobą kolekcji judaików Muzeum im. Jana Kasprowicza, był tematem a właściwie pretekstem do trzeciego spotkania z zabytkiem miesiąca. Ta niewielka bogato zdobiona plakieta opatrzona hebrajską inskrypcją „szabat” jest nośnikiem licznych żydowskich symboli i znaczeń. Wpatrując się w nią stajemy przed fasadą Świątyni Jerozolimskiej zwieńczonej koroną podtrzymywaną przez dwa gryfy, tajemnicze stworzenia nie występujące w świecie Biblii. Jak rozumieć ich obecność, co oznaczają wizerunek utraconej Świątyni, korona i ornament zdobiący tarczę...

O inowrocławskich Żydach, starej synagodze i barokowej tarczy na Torę opowiedziano słuchaczom w szabatowy wieczór w piątek 29 stycznia o godzinie 17.00 w dawnym pałacu żydowskiej rodziny Schwersenzów czyli siedzibie Muzeum im. Jana Kasprowicza.

/Marcin Woźniak/

z1.jpg z2.jpg z3.jpg z4.jpg

----------------------------------

Dzień VIII - 29 stycznia, piątek - Dzień gier, rebusów i krzyżówek ( także Cowboy's i kobiety rewolwerowcy, kalambury, zwiedzanie wystaw historycznych). Rozdanie dyplomów i upominków ufundowanych przez Starostę Inowrocławskiego p. Tadeusza Majewskiego.

DSCF0909.JPG DSCF0910.JPG DSCF0913.JPG DSCF0916.JPG DSCF0917.JPG DSCF0922.JPGDSCF0928.JPG

Dzień VII - 28 stycznia, czwartek - Pociągiem przez Albanię.

DSCF0894.JPG DSCF0900.JPG DSCF0902.JPG DSCF0907.JPG DSCF0898.JPG DSCF0901.JPG

Dzień VI- 27 stycznia, środa -Zima jest wśród nas (dla stałych uczestników i Baw się z nami kolorami- dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu.

DSCF0872.JPG DSCF0869.JPG DSCF0865.JPGjus1.jpg DSCF0875.JPG DSCF0880.JPG DSCF0884.JPG

Dzień V - 26 stycznia, wtorek - Mamy plan czyli o dawnych mapach

DSCF0854.JPG DSCF0857.JPG DSCF0859.JPG DSCF0860.JPG DSCF0862.JPG DSCF0863.JPG

O gryfach z inowrocławskiej synagogi (kliknij na obrazek)

Marcina-impreza.png

Dzień IV - 22 stycznia, piątek - Podróż z Henrykiem Sienkiewiczem do Afryki. W setną rocznicę śmierci pisarza.

D1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg

-----

Dzień III - 21 stycznia, czwartek - Tajemnice malarstwa ( dla stałych uczestników) i Na polach pod Verdun dla dzieci ferii organizowanych przez 56 Bazę Lotniczą w Inowrocławiu

j1.jpg j2.jpg j3.jpg s1.jpg s2.jpg s3.jpg

Dzień II - 20 stycznia,środa - Na polach pod Verdun

i

Polska nasza Ojczyzna

Zgłoszenie - 23 osoby z II Pułku Łączności i 15 stałych uczestników

DSCF0806.JPG DSCF0817.JPG DSCF0831.JPG DSCF0828.JPG DSCF0827.JPG DSCF0826.JPG

--------------------------------------------

Dzień I - 19 stycznia, wtorek- Stoi na stacji lokomotywa

DSCF0788.JPG DSCF0789.JPG DSCF0793.JPG