hosting

Rocznica śmierci Jana Kasprowicza

1 sierpnia 1926 r., w swoim domu na Harendzie,zmarł Jan Kasprowicz.

W okresie II wojny światowej ukazywał się ,,Biuletyn Informacyjny", czołowe pismo polskiej konspiracji,które często miewało motto z młodzieńczego wiersza Jana Kasprowicza:

,,Błogosławieni, którzy w czasie gromów nie utracili równowagi ducha".

---

hostinghosting

Warszawo Pamiętamy !

1 sierpnia - godzina17.00.

Kiedy zawyją syreny zatrzymajmy się na chwilę wspominając młodych ludzi, którzy rozpoczęli walkę o swoje miasto. Jednym z nich był inowrocławianin Jędrek Szwajkert.

Cześć Ich Pamięci !

---

hostinghostinghosting

Oddali hołd poecie

Dziś, w samo południe uczczono Jana Kasprowicza w 94. rocznicę jego śmierci. Przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych noszących imię Jana Kasprowicza oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz inowrocławskich instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem Piewcy Kujaw.

Wśród osób, które oddały hołd poecie była również delegacja pracowników Muzeum. Powiat Inowrocławski reprezentowali m.in. wicestarosta Tadeusz Majewski oraz radny powiatowy Andrzej Skrobacki.

Zdjęcia: Joanna Smolak, Ki24.info

----

hostinghostinghostinghostinghosting
Spotkanie z Wojem
Wakacje w inowrocławskim muzeum w ramach cyklu spotkań z kulturą wczesnośredniowieczną przetrwały najazd barbarzyńców i z dumą informujemy, że Muzeum przetrwało. Doświadczeni wojownicy szkolili nowe pokolenie zdobywców, przyuczając ich do topora miecza i łuku. Nie obyło się bez wymierzenia kary krnąbrnym uczestnikom, choć ich odwaga była wielka i strachu nie okazywali.
Archery Club Munin razem z Bractwem Wojowników Kruki zapraszają na ostatnie wakacyjne spotkanie w ogrodzie Muzeum. Tym razem rzemieślnicy różnych profesji będą szkolić swoich uczniów.
Opowiemy o rozwoju rzemiosła we wczesnym średniowieczu, o tym, co się zmieniło, a co pozostało niezmienione przez wieki. Praca rzemieślników do łatwych i czystych nie należała, ubiór którego nie szkoda wam ubrudzić i zniszczyć podczas zajęć będzie najlepszy.
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na kolejne spotkanie. 16 sierpnia będzie można poznać pracę rzemieślników. Zajęcia prowadzone będą na wolnym powietrzu, w ramach panującego reżimu sanitarnego. Na zajęcia obowiązują zapisy pod tel. 52-357-58-73. Liczba miejsc ograniczona.

 

---

hostinghosting

Seniorzy w muzeum

W ramach obchodów Roku Kasprowiczowskiego inowrocławscy seniorzy zorganizowali w dniu dzisiejszym (23 lipca) na gościnnej łące Muzeum im. Jana Kasprowicza spotkanie zatytułowane "Piekno języka w codzienności umyka" będące realizacją mikroprojektu Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Zebrani reprezentowali niemal wszystkie organizacje seniorskie Inowrocławia: UTW Expert Kujawy,Stowarzyszenie Flandria, Miłośnicy Miasta Inowrocławia, Pracownia Literacko-Artystyczna przy Bibliotece Miejskiej, Krąg Seniora im. Zawiszy Czarnego, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rada Seniorów, Klub Seniora Łojewanie, Zespół Radojewiczanie, Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Spotkanie zaszczycili: wiceprezydent Inowrocławia Wojciech Piniewski, radna Lidia Stolarska, Pełnmomocnik do Spraw Organizacji Pozarządowych -Karol Legumina. Spotkanie poprowadził dr Michał Siewkowski, który wprowadził w świat poezji Jana Kasprowicza. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja obrazów M. Siewkowskiego, inspirowanych kujawskim krajobrazem. Seniorzy zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze Jana Kasprowicza, ci odważniejsi także swoje utwory. Na łące rozbrzmiewały kujawskie piosenki w wykonaniu Radojewicza oraz melodie wygrywane na akordeonie przez Mieczysława Kołodziejczaka.

Muzeum zaprasza - dla Wszystkich starczy miejsca!!!

 

---

hosting

26 lipca - Spotkanie z Wojem
W ramach spotkań z kulturą wczesnośredniowieczną, odbędą się drugie warsztaty z cyklu wakacji w muzeum. Członkowie Archery Club Munin razem z Bractwem Wojowników Kruki wprowadzą was w mroki średniowiecza. Obóz wojowników na muzealnej łące zaludni się  już w najbliższą niedzielę w godzinach 11.00-13.00. Jeżeli jesteście zainteresowanie realiami życia wczesnośredniowiecznego wojownika, chcecie wcielić się w jego postać, to zapraszamy na kolejne spotkanie.
Zajęcia kierowane są dla uczniów szkół podstawowych, prowadzone będą na wolnym powietrzu, w ramach panującego reżimu sanitarnego. Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel. 52-357-58-73. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!!!

---

hostinghosting

Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów

Z okazji Międzynarodowego Dnia Szachów przypominamy, że w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza znajdują się dwie figury szachowe - król i hetman (zwany królową), powstałe około połowy XIII w. Reprezentują one stylistykę arabską (abstrakcyjną) i zostały wyrzeźbione z poroża jelenia.
Inowrocławskie szachy zostały znalezione w czasie badan archeologicznych, prowadzonych przez inowrocławskie muzeum, przy ul. Orłowskiej.
Ich obecność w średniowiecznym Inowrocławiu chyba najlepiej pozwala uzmysłowić  rangę ówczesnego miasta, a potencjał promocyjny pozostaje nadal niewykorzystany! Szachy inowrocławskie należą bez wątpienia do jednych z najpiękniejszych średniowiecznych arabskich bierek szachowych znalezionych w Europie!!!
Na dziedzińcu muzeum jeszcze przez chwilę goszczą dwaj szachiści Czesława Podleśnego.
Współczesnym inowrocławskim szachistom życzymy sukcesów, a archeologom odnalezienia kolejnych figur z XIII-wiecznego zestawu.

 

---

hostinghostinghostinghostinghosting
Pieśń wieczorna w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
W tych rozżarzonych stanąłeś przestworzach,
Cały spłomienion, większy niż przestwory,
(Jan Kasprowicz - Moja pieśń wieczorna)
Sobota - 18 maja – 21:16, przed zmierzchem.
Na łące przy Muzeum im. Jan Kasprowicza czekamy. Rozmowy, szepty. Między monumentalny oddział postindustrialnych rozbitków wkracza człowiek.
Stwórca. Artysta. Pojawia się płomień. Cichnie. Zestawione z odpadków cywilizacji rzeźby ogarnia ogień. Na moment ożywają. Prometejskiej chwili towarzyszy Pieśń. Pieśń wieczorna. Kobiecy głos otacza zastygłych w zadumie/zachwycie ludzi. Wszystko gaśnie, cichnie. Oczekiwanie, co dalej?
Chwila przemija.
Pstryk – iskierka zgasła.
Bohaterowie:
Czesław Podleśny – demiurg, autor rzeźb, ognia i słów wieczornej pieśni
Adriana Majdzińska – Artysta, zaczarowała wszystkich swoim śpiewem
Publiczność v. Culicidae
Błogosławioną niech będzie ta chwila,
kiedy się rodzi wieczorny hymn duszy!
kiedy na wieki — na wieki
gaśnie jej dzień — — —
(Jan Kasprowicz – Mija pieśń wieczorna)

 

----

Ku pamięci – ku przestrodze.

Bitwa pod Mątwami 13 lipca 1666 r.
13 lipca 2020 roku mija 354 rocznica bitwy u wrót Inowrocławia, bitwy pod Mątwami. Była to najkrwawsza bratobójcza bitwa w dziejach Polaków. W bitwie, a właściwie potyczce starły się zbuntowane wojska rokoszan Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z armią króla Jana Kazimierza. Co takiego wydarzyło się po tragicznym „potopie szwedzkim”, że bohater tamtej wojny hetman Lubomirski stanął przeciw swemu władcy. Jan Kazimierz próbował zreformować zniszczone królestwo. Jednym z najważniejszych elementów zmian miała być nowa forma obioru króla. Elekcja kolejnego władcy miała następować jeszcze za życia monarchy – tzw. elekcja vivente rege.
Brać szlachecka nie chciała się na to zgodzić obawiając się wpływu władcy na obiór następcy,a w przyszłości powrotu dynastii. Jedno z najświętszych praw szlacheckiego ustroju Rzeczypospolitej – prawo do wyboru króla – zdaniem większości zostało zagrożone.
Wybuchł bunt – rokosz.
Siły królewskie liczące od 17 do 21 tysięcy żołnierzy, dowodzonych hetmanów Stanisława Rewery Potockiego, Jana Sobieskiego oraz Michała Kazimierza Paca, dogoniły pod Inowrocławiem wymykającą się armię buntowników, liczącą około 15 do 16 tysięcy wojska.
Krwawe starcie rozegrało się na przeprawie przez Noteć w Mątwach. Mglistym rankiem w dniu św. Małgorzaty pierwsze chorągwie wojsk królewskich rozpoczęły przeprawę przez rzeką.
Na drugim brzegu starły się z nadjeżdżającymi od strony Kościelca harcownikami rokoszan. Zapanował chaos, podsycany bitewnym szaleństwem. Cała seria błędów doprowadziła do tragedii. Wojska królewskie pozbawione dowództwa, bowiem hetmani przeprawiali się na końcu, wpadły w panikę i zaczęły się wycofywać.
Oddziały dragonów, które nie zabrały rydli-szpadli umożliwiających okopanie się i walkę pieszo – właściwą dla tych strzeleckich oddziałów – zostały stratowane przez swoich. Chaos i brak orientacji wojsk królewskich wykorzystali dowódcy rokoszan Krzysztof Grzymułtowski, Achacy Pisarski, Aleksander Polanowski i Jerzy Zarudny, uderzając frontalnie na dotychczas przeprawione przez Noteć wojska królewskie. Jan Sobieski cudem uniknął śmierci. Został uratowany przez jednego ze swoich żołnierzy, kiedy wpadł do rzeki i zaczął tonąć. Przyparte do bagnistych brzegów Noteci wojska królewskie nie były w stanie kontratakować. Potyczka trwał podobno zaledwie kwadrans.
Król Jan Kazimierz z drugiego brzegu mógł jedynie bezczynnie patrzeć na tragedię, która zaczęła się zaraz po walce. Zwycięzcy buntownicy zaczęli mordować jeńców, często sąsiadów i znajomych. Zginęło około 4000 żołnierzy Królestwa. W większości bestialsko zamordowanych, jak podają źródła niektóre trupy miały aż 40 cięć szablą. Wody Noteci zabarwiły się na czerwono. Zamordowani rycerze stać się mieli legendarnym legionem śpiącego w odmętach rzeki wojska, gotowego powrócić w najtrudniejszym momencie dziejów Polski. Ich śmierć i tragedia mątewska do dzisiaj nie zostały właściwie upamiętnione.
Morze wylanej braterskiej krwi ostudziło gorące polskie głowy. Ugodę strony zawarły 31 lipca 1666 r. w mazowieckich Łęgonicach na Przeprośnej Górce...
13 lipca 1666 r. pod murami Inowrocławia rozpoczął się upadek
I Rzeczypospolitej. To tragiczne wydarzenie przez wieki nie doczekało się malarskiego ujęcia. Dopiero warszawski artysta Marian Adamczyk
z inspiracji inowrocławskich przedsiębiorców i dyrektor Janiny Sikorskiej z Muzeum im. Jana Kasprowicza upamiętnił artystycznie bitwę pod Mątwami. To największe w zbiorach inowrocławskiego muzeum płótno prezentowane było od 16 września 2011 r.
W związku z remontem muzealnych sal, od ponad pół roku skryte było w muzealnym magazynie. Od 2 czerwca jest znowu eksponowane, tym razem
w sali konferencyjnej, gdzie prowadzone są muzealne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ten sposób pamięć o tragedii mątewskiej z 1666 r. będzie zawsze obecna w działaniach edukacyjnych Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Zachęcamy zainteresowanych do lektury książki „Mątwy 1666 – historia i pamięć” pod. red. prof. Tomasza Łaszkiewicza, publikacji powstałej w kręgu Inowrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
hosting

---

hostinghostinghostinghostinghosting

Wakacje w muzeum

Wakacje w inowrocławskim muzeum w ramach cyklu spotkań z kulturą wczesnośredniowieczną rozpoczęły się spotkaniem z łowcą. Młodych uczestników warsztatów mile zaskoczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbieta Piniewska, na powitanie obdarowując upominkami.

Odwiedzający nas goście mieli niecodzienną okazję spotkać prawdziwych łowców, którzy to w ostatnią niedzielę opanowali muzealną łąkę. Członkowie Archery Club Munin razem z Bractwem Wojowników Kruki z pasją i zaangażowaniem poprowadzili warsztaty, na których można było dotknąć i powąchać przeszłości.
Bawiąc się na wolnym powietrzu poznawano sposoby zdobywania
i przygotowywania pożywienia, wysłuchując opowieści prawdziwego myśliwego i doskonaląc umiejętności wędkarskie. Łucznicy zdradzili tajniki produkcji łuków. Wyjaśniali, z jaką strzałą szło się na dużego zwierza, ptactwo wodne, na wojnę przeciwko lekko opancerzonym wojownikom a w co się uzbroić przeciwko rycerzom w zbrojach płytowych. Była również okazja zapoznać się z pociskami zapalającymi (ze względów bezpieczeństwa bez przykładu zastosowania).

Świeżo wyszkoleni łucznicy zakończyli warsztaty udziałem w turnieju, podczas którego ustrzelono dzika i ptactwo wodne. Zwycięzcą jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy Archery Club Munin za ich zaangażowanie i poświęcony czas. (Żadne żywe stworzenia nie ucierpiały podczas zajęć)

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych na kolejne spotkanie.
26 lipca będzie można sprawdzić się
w roli wczesnośredniowiecznego wojownika. Zajęcia prowadzone będą
na wolnym powietrzu, w ramach panującego reżimu sanitarnego.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod
tel. 52-357-58-73. Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcia: Joanna Smolak, Ki24.info

---

hostinghosting

Nowa wystawa w muzeum

W 100-lecie bitwy warszawskiej
WYSTAWA: Fotografie z albumu
gniewkowianina Jana Milewskiego:
Wielkopolanie w Bobrujsku
w 1919-1920 r.

Od 15 lipca nowa wystawa w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu -
wernisaż o godzinie 12:00

Wystawa przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Fotografie z rodzinnego albumu udostępnionego przez pana Wojciecha Paszkowskiego.

Na wystawie zostanie zaprezentowanych 55 fotografii autorstwa wielkiego gniewkowskiego patrioty Jana Milewskiego. Twórca albumu urodził się w Gniewkowie w 1893 r. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym. W czasie I wojny światowej brał udział w walkach w szeregach armii niemieckiej. Wziął czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, a po zwycięstwie wstąpił do tworzonej armii. W szeregach 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich-14 Dywizji Piechoty wziął udział w wojnie z Sowiecką Rosją. Odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie 1920 r. powrócił do rodzinnego Gniewkowa. Założył rodzinę, był szanowanym obywatelem miasta, właścicielem składu bławatów, konfekcji i obuwia oraz kina „Świt”.
Był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
W 1939 r. brał udział w walkach nad Bzurą. Po II wojnie światowej pracował w Gniewkowie jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W 1952 r. aresztowany i więziony przez władze komunistycznej Polski.

Zmarł w 1971 r. W Gniewkowie przy ul. Sobieskiego znajduje się tablica upamiętniająca postacie Jana Milewskiego i jego ojca Kazimierza.

Prezentowane na wystawie zdjęcia Jan Milewski wykonał w czasie walk z bolszewikami w latach
1919-1920 na froncie litewsko-białoruskim, w tym
w słynnej bitwie o Bobrujsk. Fotografie Jana Milewskiego przedstawiają codzienne życie żołnierzy najróżniejszych formacji armii wielkopolskiej,
piechurów, kawalerzystów, lotników, artylerzystów
ale i oddziałów tyłowych intendentury, kucharzy.
Na zdjęciach widzimy bohaterów wojny z Sowietami
w zaskakujących sytuacjach, grających w piłkę nożną, przygotowujących mięso w rzeźni, bawiących się
z psem.

Album Jana Milewskiego, bohatera z Gniewkowa,
jest wyjątkową kroniką wojny. W stulecie bitwy warszawskiej i polsko-sowieckich zmagań warto odwiedzić inowrocławskie muzeum, zobaczyć codzienne życie zwykłych żołnierzy.
Miłośnikom militariów, mundurów oglądanie prezentowanych fotografii sprawi wyjątkową przyjemność. To nietypowa lekcja historii.

Zapraszamy!!!
Wystawa prezentowana będzie do września 2020 r.
Wernisaż (goście z Wielkopolski) w środę 15 lipca
o godzinie 12:00.

---

Rowerzyści dojechali do Zakopanego 🚲 🚲 🚲

Miło nam poinformować, że rowerzyści w dniu wczorajszym dojechali do wyznaczonego celu i oddali hołd Janowi Kasprowiczowi. Były uśmiechy szczęścia, wielkie zmęczenie i satysfakcja z osiągniętego celu. Później wywiady dla zakopiańskich i krakowskich mediów.

Lidia Kaczmarek, Grzegorz Kaczmarek, Aneta i Paweł Zdziarscy, Ewa Szczepaniak, Katarzyna Pacholska, Dariusz Dekański, Marcin Szyperski, Maciej Wyka, Witold Mazurek, Adam Biernath i Irena Kopyszka są na ustach wielu mieszkańców Polski, którzy natknęli się na wyprawę z Inowrocławia do Zakopanego osobiście lub gdzieś o niej przeczytali.

Rajd rowerowy, który liczył 560 km odbył się w dniach 4-9 lipca i zorganizowany został w ramach Roku Kasprowiczowskiego. Gratulujemy i pozdrawiamy wszystkich uczestników wyprawy !!!

hosting

---

Malarski Inowrocław

Odsłona 5

Dziś zaprezentujemy Państwu dzieło Ilony Gawrońskiej, artystki i założycielki inowrocławskiego Domu Artysty. Obraz został wykonany podczas pleneru pt. Malarski Inowrocław. Sporych rozmiarów dzieło ukazuje widok na pocztę i Hotel Bast.
Wprawne oko wypatrzy na nim również duchy Powstańców Wielkopolskich.

hosting

---

hosting

Malarski Inowrocław

Odsłona 4

Henryk Czaman
,,Zabytkowa Fara w Inowrocławiu’’ (1965)

Jest to obraz olejny o wymiarach 62 cm x 50 cm. Henryk Czaman żył w latach 1907 – 1986. Inowrocławski malarz, grafik i pedagog. Artysta aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta. Prezentowane dzieło zostało zakupione w 1981 roku od samego twórcy. Charakterystyczne dla jego warsztatu było grube nakładanie farby.
Tworzył w duchu koloryzmu.

----

hosting

Z żalem dzielimy się smutną wiadomością. Zmarł Pan Andrzej Jarecki,

Przyjaciel naszego muzeum, Człowiek o wielkich zasługach dla Kalwarii Pakoskiej. Wielokrotnie korzystaliśmy z Jego wiedzy i talentu Przewodnika po kalwaryjskich ścieżkach i pakoskich zakamarkach.

Pogrążonej w bólu Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy współczucia.

(Pracownicy Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu)

----

hosting

Malarski Inowrocław, Odsłona 3

Dziś prezentujemy Państwu obraz olejny eksponowany na trzeciej sali wystawowej, opanowanej przez naszych współczesnych artystów. Dzieło powstało podczas pleneru pt. "Malarski Inowrocław". Autorem jest Leonard Franciszek Berendt, przedstawiciel inowrocławskiego Domu Artysty oraz przyjaciel naszego Muzeum.

Zapraszamy do zwiedzania i podziwiania tej
wyjątkowej ekspozycji.

---

hosting

Malarski Inowrocław odsłona 2

H. Nitsche ,,Panorama Inowrocławia’’ (1894)

Dziś prezentujemy Państwu najstarsze dzieło na wystawie. Jest to gwasz przedstawiający panoramę dawnego Inowrocławia o wymiarach 48 cm x 74 cm. Dzieło zostało zakupione w roku 2001 od prywatnego właściciela. Eksponat powinien zaciekawić nie tylko miłośników historii, gdyż ukazuje jak kiedyś wyglądało nasze miasto. Możemy zobaczyć Inowrocław otoczony murami i fosą oraz trzy bramy: Bydgoską, Toruńską i Poznańską. W środku nieistniejące już zabytki: Kościół Franciszkanów, zamek i Wieża Ratuszowa. O samym autorze niestety nie wiemy zbyt wiele. Może ktoś z Państwa posiada jakieś informacje?

----

hosting

Malarski Inowrocław w odsłonach

Od 2 lipca na muzealnej wystawie czasowej
pt. "Malarski Inowrocław" podziwiać można widoki Inowrocławia w twórczości regionalnych artystów na przełomie 100 lat. Od dziś prezentować będziemy ją Państwu również w wersji online. Przez okres trwania wystawy tj. do 23 sierpnia na naszym muzealnym profilu pojawiać się ona będzie w odsłonach.

Odsłona 1
Stanisław Łuczak ,,Targowisko’’ (1943 – 1974)

Targowisko jest obrazem olejnym na płótnie o wymiarach 132 cm x 135 cm. Jest to największy eksponat prezentowany na naszej wystawie, z racji tego zajmuje on wyeksponowane i szacowne miejsce. Autorem dzieła jest Stanisław Łuczak, nieżyjący znany
i szanowany lokalny artysta. Tworzył obrazy olejne, akwarele, rysunki, rzeźby oraz grafiki, z których najbardziej słynął. Żył w latach 1912 – 1980.
Jego prace uczestniczyły w wielu wystawach w kraju
i zagranicą. Był artystą niezwykle utalentowanym
i płodnym. Prezentowany dziś obraz został zakupiony przez Muzeum w roku 1983 od rodziny artysty.
Ukazuje widok na stare inowrocławskie targowisko. Stanisław Łuczak po mistrzowsku portretował Inowrocław. Nawet uwieczniając wąskie uliczki
czy stare podwórka potrafił oddać ducha miasta.
Nie bez przyczyny zyskał miano Canaletta Inowrocławia.

---

hostinghostinghostinghostinghosting

Malarski Inowrocław

Wczoraj, tj. 2 lipca otwarta została wystawa
pt. ,,Malarski Inowrocław’’, organizowana przez inowrocławski Dom Artysty i Muzeum im. Jana Kasprowicza. Wernisaż podzielony był na dwie części. Oficjalne otwarcie odbyło się w Domu Artysty przy
ul. Solankowej 3/4 o godzinie 17.30. Wydarzenie uświetnił ,,koncert skrzypiec z okna’’ w wykonaniu Jadwigi i Urszuli Simińskich. Prace prezentowane przez Dom Artysty są efektem pleneru malarskiego finansowanego ze środków Miasta Inowrocławia.

O godzinie 18.30 nastąpiło przejście do Muzeum im. Jana Kasprowicza. Wyjątkową oprawę zapewnił trębacz, Pan Marek Pieczonka, który zagrał z okna Hejnał Inowrocławski. Krótki koncert wokalno – gitarowy dali również Izabela Kalita i Marek Wójciński.

Bohaterem wystawy jest Inowrocław, ukazany na przełomie prawie 100 lat. Prace mistrzów : Stanisława Łuczaka, Henryka Czamana, Franciszka Cholewczyńskiego, Mariana Kokoszyńskiego czy Leonarda Pyszkowskiego zestawione są z twórczością naszych współczesnych twórców. Dzisiejszy Inowrocław portretowany był przez Dom Artysty oraz artystów zaprzyjaźnionych i współpracujących z naszym Muzeum.

Zapraszamy Państwa do nostalgicznej podróży przez zmieniający się Inowrocław. Wystawę oglądać można w Domu Artysty do 20 lipca 2020, a w Muzeum im. Jana Kasprowicza do 23 sierpnia 2020.

(Zdjęcia: Przemysław Dorsz, Krzysztof Draculski)

---

hosting

Dzisiaj Światowy Dzień Psa!🐕

A co ma pies do Muzeum im. Jana Kasprowicza?
Wyjaśnienia szukajcie na fotografii i w wierszu naszego Patrona z tomu "Chwile"

Kochany psie, niesforny, młody, biały Smoku!
Do bicza nie przywykłeś, zaś dobroć głaszcząca
O struny psiej twej duszy, widać, nie potrąca,
Pokory nie rozbudza w twym głupiutkim oku.

Znasz tylko jedną czułość; wyjesz do miesiąca
I łkasz, gdy ci zagrają w godzinie półmroku...
Kochany psie, gór wolnych wolny obiboku,
Owczarku mój! Do cyrkuś nie stworzon, płacąca

Publiczność - ryże damy, czerwone opoje,
Pociechy mieć nie będą z troskliwej tresury!
Zostaniesz sobie chamem, który wówczas słucha,

Gdy zechce... Lecz dorósłszy, zwietrzysz serce moje
Psim węchem: żem cię nie śmiał obdzierać ze skóry,
Położysz się czasami u nóg twego - druha...

(Jan Kasprowicz)

---

hosting