http://www.mjkinowroclaw.ecom.net.pl/

OFERTA WYDAWNICZA

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Jan Kasprowicz, Księga Ubogich  - 35 złotych

Jan Kasprowicz, Poezje - 20 złotych

Jan Kasprowicz, Pro Memoria - 15 złotych

Janina Sikorska, Inowrocław. Dzieje, zabytki, okolice, legendy - 25 złotych

ROCZNIKI

ROCZNIK Kasprowiczowski IX pod red. Janiny Sikorskiej. Inowrocław 2000, 242 s.

Treść :

Janina Sikorska : Wstęp, s. 5. STUDIA LITERACKIE : Mieczysław Jankowiak (Bydgoszcz) : Dramaty poetyckie Jana Kasprowicza, s. 9-21 ; Irena Pereszczako (Olsztyn) : W kręgu balladowej twórczości Kasprowicza, s. 22-31 ; Małgorzata Wnuk (Zakopane) : Jan Kasprowicz w oczach Marusi na podstawie jej niepublikowanych listów do Dory Gabe, s. 32-42 ; Hanna Brzeska-Ratuszna (Toruń) : Metafizyczna pokusa śmierci w "Krzyku" St. Przybyszewskiego, s. 43-57 ; Andriej Moskwin (Moskwa) : Kontakty Stanisława Przybyszewskiego z Rosją, s. 58-86 ; Władysław Marian Witek (Kielce) : Stanisław Przybyszewski i świat jego uczuć (niektóre aspekty psychologii pisarza), s. 87-94. STUDIA HISTORYCZNE : Czesław Sikorski (Inowrocław) : Broń średniowieczna z Jeziora Wolskiego w gm. Rogowo woj. bydgoskie, s. 97-114 ; Czesław Sikorski (Inowrocław) : Smoła drzewna jako bojowy środek chemiczny w świetle "Roczników" Jana Długosza i niektórych staropolskich traktatów wojskowych, s. 115-123. MATERIAŁY : Elżbieta Nowosielska (Inowrocław) : Rzecz o Kasprowiczu..., s. 127-134 ; Czesław Sikorski (Inowrocław) : Kościół p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu, s. 135-144 ; Czesław Sikorski (Inowrocław) : Architektura kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, s. 145-149 ; Czesław Sikorski (Inowrocław) : Historia wojskowa archidiecezji gnieźnieńskiej, s. 150-157 ; Janina Sikorska (Inowrocław) : Przybyszewsciana w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Inwentarz, s. 158-225 ; Danuta Chadrysiak (Inowrocław) : Bibliografia twórczości Stanisława Szenica po 1970 r., s. 226-232. SPRAWOZDANIA : Jarosław Kozłowski (Inowrocław : Sprawozdanie z terenowych badań dokumentujących ludowe kapliczki i krzyże przydrożne na Kujawach, s. 235-240.

cena : 10,00 zł

--

ROCZNIK Kasprowiczowski X pod red. Janiny Sikorskiej. Inowrocław 2003, 300 s.

Treść:

Janina Sikorska : Wstęp, s.5. STUDIA LITERACKIE : Alicja Dąbrowska (Bydgoszcz) : Barwy a apokaliptyczna wizja świata w Hymnach Jana Kasprowicza, s. 9-39 ; Irena Pereszczako (Olsztyn) : Twórczość Jana Kasprowicza a teoria poezji Wilhelma Diltheya, s. 40-52 ; Hanna Ratuszna (Toruń) : "Wokół ekspresjonizmu" -peregrynacje Pani Śmierci Jana Kasprowicza, s. 53-61 ; Władysław Marian Witek (Mielec): Idea ładu w wybranych utworach Jana Kasprowicza, s. 62-72 ; Małgorzata Wnuk (Kraków) : "Wielka jest śmierć". Maria Kasprowiczowa o śmierci Jana Kasprowicza w nieznanych listach do Dory Gabe, s. 73-80 ; Violetta Wróblewska (Toruń) : Bajki Jana Kasprowicza w kontekście folklorystycznym, s. 81-89 ; ks. dr Marian Aleksandrowicz (Gniezno) : Poeta i biskup, s. 90-92 ; ks. biskup Antoni Laubitz : Ze wspomnień o Janie Kasprowiczu [przedruk z czasopisma "Tęcza", zeszyt 5/16, 16 IV 1931 r. ], 93-100 ; Wojciech Gutowski (Toruń-Bydgoszcz): Aspekty inicjacyjne prozy Stanisława Przybyszewskiego, s. 101-116 ; Agnieszka Grzelak (Toruń) : Nietzscheańska antropologia w prozie Stanisława Przybyszewskiego, s. 117-134 ; Tadeusz Linkner (Gdańsk) : Przybyszewski czyta Ewersa, s. 135-153 ; Hanna Ratuszna (Toruń) : Tanatos w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, s. 154-163 ; Piotr Siemaszko (Bydgoszcz) : W stronę jedności. O estetyce syntezy i synestezyjnej wyobraźni Stanisława Przybyszewskiego, s. 164-174 ; Jolanta Witek (Rzeszów) : Doświadczenie cierpienia u Stanisława Przybyszewskiego i Romana Brandstaettera, s. 175-194 ; Władysław Marian Witek (Mielec) : Kalos kai Agathos w wybranych kartach Stanisława Przybyszewskiego (Berlin) i w twórczej działalności Karla Dedeciusa, s.195-208. SZKICE : Tomasz Agatowski (Poznań) : Kanony europejskości w postawie i poetyce Jana Kasprowicza. W 140. rocznicę urodzin Jana Kasprowicza, s. 211-222 ;Tomasz Agatowski (Poznań) : Tyrteusz młodej myśli polskiej w nurcie europejskim. Szkic o indywidualizmie Stanisława Przybyszewskiego, s. 223-234. MATERIAŁY : Anna

Drążkowska (Toruń) : Zabytkowe obuwie z Inowrocławia, s. 237-245 ; Jarosław Kozłowski (Inowrocław) : Brązowe groty włóczni w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, s.246-251 ; Rafał Kochański (Rypin) : Fosy i wały w systemie obronnym średniowiecznego Inowrocławia, s. 252-260 ; Marcin Woźniak (Inowrocław) : Kalwaria Pakoska - uwagi o kompozycji przestrzennej, s. 261-269 ; Ewa Tyczyńska (Toruń) : Cykl świąt zimowych - na przykładzie kujawskiej wsi Rycerzewo, s.270-287. SPRAWOZDANIA : Michał Kwiatkowski (Inowrocław) : Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na Kujawach, s. 291-293 ; Jarosław Kozłowski, Marcin Woźniak (Inowrocław) : Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Muzeum im. Jana Kasprowicza w latach 1997-2002, s. 294-297.

cena : 10,00 zł


ROCZNIK Kasprowiczowski XI pod red. Janiny Sikorskiej. Inowrocław 2006, 162 s.

Treść :

Janina Sikorska : Wstęp, s.5-6. STUDIA i ARTYKUŁY : Małgorzata Barczyńska-Kowańdy (Gorzów Wlkp.) : Interpretacja wybranych utworów Bronisławy Wajs-Papuszy w kontekście literaturoznawczym, kulturowym i filozoficznym, s.9-17 ; Bogusław Polak (Koszalin) : Rola działań powstańczych na Kujawach w kształtowaniu frontu powstania wielkopolskiego 1918-1919, s. 18-26 ; Zbigniew Werra (Koszalin) : Ks. mjr Jerzy Mateusz Zabłocki - kapelan frontu północnego, s. 27-34 ;Tomasz Galwas (Inowrocław) : Ostatnie tygodnie prezydentury Apolinarego Jankowskiego, s.35-39 ; Zbigniew Szczerbowski (Kraków) : Współczesne przejawy zachowania się górotworu solnego Inowrocławia, s. 40-53 ; Joanna Nowosielska-Koźlińska (Gdańsk) : Kasprowicz po latach. Reaktywacja ?, s.54-65. ESEJE : Tomasz Agatowski (Poznań) : Odczytanie Papuszy. Las jako sacrum wolności, s. 69-75 ; Janusz Koniusz (Zielona Góra) : Wspomnisz i pomyślisz o mnie. Słowo o Papuszy, s. 76-79 ; Leszek Bończuk (Gorzów Wielkopolski) : ... Moja piosenka to jest cicha łza... Las nas uszlachetniał..., s.80-83 ; Anna Makowska-Cieleń (Gorzów Wlkp) : Papusza, jaką pamiętam..., s.84-88 ; Hanna Dyktyńska (Gdańsk) : Między niebiosami a niebem. O malarstwie sakralnym, sztalugowym i dekoracyjnym Franciszka Cholewczyńskiego kilka refleksji, wrażeń i wspomnień, s. 89-111. MATERIAŁY : Jarosław Kozłowski (Inowrocław) : Skarb XVIII-wiecznych monet złotych z Inowrocławia. Z akt Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Oddział w Inowrocławiu, s. 115-129 ; Marcin Woźniak (Inowrocław) : Średniowieczne topory i siekiery w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, s.130-133 ; Katarzyna Kasiborska (Inowrocław) : Zarys dziejów kopalnictwa soli w Inowrocławiu XIX-XX w., s. 134-137 ; Janina Sikorska (Inowrocław) : Ostatni list Jadwigi Przybyszewskiej, s.138-140 ; Danuta Chadrysiak (Inowrocław) : Spuścizna archiwalna po Stanisławie Szenicu - przykład archiwum literackiego (charakterystyka), s. 141-148. KOMUNIKATY : Michał Polak (Koszalin) : Kujawscy Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari 1919-1920, s. 151-155. IN MEMORIAM : Elżbieta Stiller (Poznań) : Sztuką wykraczamy poza życie, dlatego nam lżej. Wspomnienie o Tomaszu Agatowskim (1949-2004), s.159-160.


cena : 10,00 zł


ROCZNIK Kasprowiczowski XII-XIII pod red. Janiny Sikorskiej. Inowrocław 2012, 270 s.

Treść :

Janina Sikorska: Wstęp, s.5.

Część I 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 STUDIA i ARTYKUŁY : Aleksander Smoliński (Toruń) : Wojskowe aspekty Powstania Wielkopolskiego w rejonie Inowrocławia w świetle wybranych źródeł, s. 9-26; Arkadiusz Kaliński (Bydgoszcz) : Lotnictwo Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, s. 27-33; Marek Puczkarski (Pakość): Szlak bojowy kompanii pakoskiej, s. 34-41; Wojciech Zawadzki (Bydgoszcz) : Działania powstańcze na Pomorzu, s. 42-55. MATERIAŁY : Janusz Karwat (Poznań) : Leon Surzyński-lekarz, polityk i powstaniec wielkopolski, s. 59-61; Piotr S. Adamczewski (Rynarzewo) : Obóz jeniecki Altdamm – miejsce internowania Polaków w okresie powstania wielkopolskiego 1918/1919 na przykładzie mieszkańców Rynarzewa, s.62-80; Kamila Czechowska (Szubin) : Powstańcy wielkopolscy z terenu byłego powiatu szubińskiego w czasie II wojny światowej, s.81-102.

Część II Jan Kasprowicz–poeta modernizmu i postmodernizmu. 150. rocznica urodzin Jana Kasprowicza STUDIA i ARTYKUŁY : Irena Pereszczako (Olsztyn) : Symbolizm ballad Kasprowicza, s. 107-115; Joanna Nowosielska (Gdynia) : Poeta w teatrze, s. 116-130; Patryk Smudzinski (Inowrocław) : Wielka się Przeszłość wpatruje w nas – zainteresowania starożytnicze Jana Kasprowicza, s. 131-148; Michał Siewkowski (Inowrocław) : Pomiędzy ironią a interdyscyplinarnością w poematach prozą Jana Kasprowicza, s.149-157; Karol Jaworski (Warszawa) : Strategie dendromorfizacyjne w twórczości Jana Kasprowicza, s. 158-177. MATERIAŁY : Małgorzata Szuman (Poznań) : Powojenne losy Biblioteki Kasprowicza w Muzeum Miejskim w Poznaniu. Szkic, s. 181-202.

Część III STUDIA i ARTYKUŁY : Danuta Chadrysiak (Inowrocław) : Bibliografia wydawnictw muzealnych od 1959 do 2010 roku (wydawnictwa ciągłe i zwarte), s.207-236; Marcin Woźniak : Zbiory Muzeum Regionalnego Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu (1931-1938), s. 237-248; Zabytki z Muzeum Regionalnego Kujaw Zachodnich-Muzeum Miejskiego w Inowrocławiu w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza – katalog (opracowali Marek Stawicki, Marcin Woźniak), s. 249-254; Marek Stawicki (Inowrocław) : Groty przeworskie ze zbiorów Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, s. 255-264. IN MEMORIAM : Tadeusz Kolańczyk (Głogów) : Tryptyk z kurą w tle. Pamięci cygańskiej poetki Bronisławy Wajs-Papuszy, s. 268-270.


cena : 10,00 zł


MŁODA POLSKA


PRZYBYSZEWSKI Stanisław : Nad morzem. Wydanie dwujęzyczne = Am Meer. Zweisprachige Ausgabe. Red. Janina Sikorska, tł. Jan Papiór. Inowrocław 2001, 77 s.

Księga trzecia dzieła : Pentateuch czyli Pięcioksiąg o rzeczach wzniosłych i upadłych.

(Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej. Seria B. z.7)

cena : 5,00 zł


PRZYBYSZEWSKI Stanisław : Kobiety winny moją trumnę ponieść na swych barkach do grobu. Odczyty-przemówienia-orędzia-odezwy. Oprac. Janina Sikorska. Inowrocław 2006, 231s. (Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej. Seria B z. 9)

cena : 8,00 zł


OPRACOWANIA NAUKOWE


Z DZIEJÓW Kujaw i Pałuk. Studia dedykowane pamięci dr. Czesława Sikorskiego. Materiały z sesji naukowej w Inowrocławiu (22 kwietnia 2005) pod redakcją Jarosława Kozłowskiego i Marcina Woźniaka. Inowrocław 2005, 115, [1] s. (Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej.

Seria A z.6)


Treść :

Marcin Woźniak : Przedmowa, s. 7 ; Olga Romanowska-Grabowska (Bydgoszcz) : Wspomnienie o Czesławie Sikorskim, s. 11-14 ; Danuta Chadrysiak (Inowrocław) : Bibliografia publikacji Czesława Sikorskiego, s. 15-20 ; Bogusława Wawrzykowska (Toruń) : Materiały kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 6 w Szarleju, gm. Kruszwica, s.21-31 ; Jacek Woźny (Bydgoszcz) : Kamienie kultowe jako relikty archaicznych i pogańskich wierzeń religijnych (na kanwie reliefów z kościoła pw. Imienia NMP w Inowrocławiu), s. 32-46 ; Jacek Wrzesiński (Lednica) : O broni wczesnego średniowiecza rzadziej postrzeganej, s. 47-61 ; Leszek Kajzer (Łódź) : Z badań zamków kujawskich i pałuckich, s. 62-68 ; Borys Paszkiewicz (Lublin) : Drugi skarb ze Zgłowiączki : początki mennictwa inowrocławskiego ?, s. 69-79 ; Jarosław Kozłowski (Inowrocław) : Średniowieczne monety z klasztoru OO. Franciszkanów w Inowrocławiu, s.80-91; Kamilla Pawłowska (Poznań): Znaczenie rybołówstwa, łowiectwa i hodowli zwierząt w średniowiecznej Wenecji na Pałukach, s. 92-100 ; Marcin Woźniak (Inowrocław) : Zapomniany widok Inowrocławia z 1734 roku, s. 101-105 ; Lidia Wakuluk (Inowrocław): Życie kulturalne w powiecie inowrocławskim w latach 1945-1950-materiały źródłowe, s.106-115.

cena : 15,00 zł


SIKORSKI Czesław : Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Inowrocław 1991,

63, [15] s.

cena : 5,00 zł.


KATALOGI


PRZEGLĄD twórczości Leonarda Pyszkowskiego. Leonard Pyszkowski output review. Tekst Zenon Korytowski, tł. Tamara Kowalewska, oprac. graf., fot. Leonard Pyszkowski. Inowrocław 1998, 44 s. nlb., il. (Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej. Seria C zesz. 6)

cena : 5,00 zł


GRANICE WOLNOŚCI. Instalacje-Rzeźba kameralna-Medale-Ceramika. Wystawa indywidualna Czesławy Kazimiery Gucz, przygotowana pod patronatem Muzeum im. J.Kasprowicza w Inowrocławiu, luty-marzec 2006. Oprac. graf. Czesława K. Gucz, Karol Miłkowski ; tł. na jęz.ang. Teresa Brzuszkiewicz, wstęp Eleonora Berent Benedyk. Inowrocław 2006, 16 s.

cena : 5,00 zł


ARTKUCZMA.PL. Dorota Kuczma-Wacław Kuczma-Piotr Kuczma [składanka]. Inowrocław, luty-

marzec 2012, 4 s.

cena : 1,00 zł

INNE :

POZDROWIENIA z Inowrocławia [pocztówka]. Inowrocław 2013

cena : 1,00 zł

PRZEWODNIK po Muzeum. [Red. Marcin Woźniak, zespół]. Inowrocław 2012, [16 s.]

cena : 5,00 zł

AGATOWSKI Tomasz : Listy z eteru. Oprac. Elżbieta Stiller; proj.okładki Jerzy Stiller. Inowrocław 2007, 84 s. (Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej. Seria B z. 10)

cena : 1,00 zł

HUTA "Irena" 1924-2004. Oprac. Danuta Chadrysiak. Inowrocław 2004, 24 s. (Wszechnica Muzealna pod red. Janiny Sikorskiej. Seria C z.9)

cena : 5,00 zł